sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Naputak za primjenu Izvješća o prometnoj nesreći


 

Ovo izvješće odgovara modelu izvješća koje je izdalo europsko udruženje osiguratelja - Insurance Europe.

Ovo izvješće ste dužni koristiti kod svih prometnih nesreća


Prometna nesreća – što treba učiniti?

- Ako je netko izgubio život ili je ozlijeđen:
Pozvati liječnika, ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti te omogućio normalan tijek prometa. Poduzeti sve potrebne mjere da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi. Upaliti sve pokazivače smjera te postaviti sigurnosni trokut (najmanje 50m od mjesta prometne nesreće). O prometnoj nesreći obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

- Ako je nastala samo materijalna šteta:
Ukoliko je to moguće, odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima (čl. 176. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013). Vozači ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.
Preporučujemo Vam da položaj vozila i mjesto prometne nesreće premjerite te fotografirate iz veće i neposredne udaljenosti (oštećenja na vozilima, tragove kočenja i zanašanja te otpalih krhotina na kolniku...) te da važne tragove označite kredom.
Izvješće o prometnoj nesreći služi za utvrđivanje činjeničnog stanja i ne znači da je među vozačima postignuto suglasje glede krivnje za prometnu nesreću, niti se potpisom priznaje krivnja. Opisi tijeka nesreće koji se ne podudaraju mogu također biti zapisani, po potrebi na dodatnom papiru.
Ukoliko Vam drugi sudionik prometne nesreće odbije dati osobne podatke odnosno podatke o vozilu ili napusti mjesto prometne nesreće, u slučaju oprečnih mišljenja glede krivnje, u slučaju sudara s neregistriranim vozilom, s vozilom inozemne registracije, alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično - preporučujemo Vam da o prometnoj nesreći obavijestite policiju koja će izaći na mjesto prometne nesreće (čl. 182. Zakona o sigurnosti prometa na cestama).


Kako se popunjava Izvješće o prometnoj nesreći?
 

Na mjestu prometne nesreće

1. Koristite samo jedan komplet za 2 vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći (odnosno 2 za 3 vozila itd.). Nije važno čiji se primjerak popunjava niti koji sudionik prometne nesreće ga popunjava. Pri popunjavanju potrebno je koristiti kemijsku olovku.

2. Prilikom popunjavanja Izvješća molimo obratite pozornost na sljedeće:

podatke u pitanjima
a) pod točkom 6 i 8 prepišite iz Vaših isprava o osiguranju (police osiguranja ili zelene karte) i
b) pod točkom 9 prepišite iz Vaše vozačke dozvole.
točno označite mjesto udara (točka 10)
križićem označite one varijante (1-17) koje se odnose na Vašu nesreću (točka 12) i na kraju navedite ukupan zbroj križićem označenih polja
nacrtajte skicu prometne nesreće (točka 13)

3. Navedite imena i adrese eventualnih očevidaca osobito u slučaju ako se mišljenja sudionika nesreće ne podudaraju. Ukoliko je uredovala prometna policija, svakako navedite naziv policijske postaje.

4. Potpišite Izvješće o prometnoj nesreći, a zatim ga dajte drugom vozaču na potpis. Jedan primjerak potpisanog Izvješća uručite drugom vozaču sudioniku prometne nesreće, a drugi primjerak zadržite za sebe.

Kod kuće

Ne zaboravite navesti gdje i kada se može izvršiti izvid i procjena štete na Vašem vozilu od strane vještaka.
Ni u kom slučaju nemojte išta mijenjati na prednjoj strani Izvješća o prometnoj nesreći.
Obrazac čim prije predajte nadležnom osiguratelju.

Posebni slučajevi

Ukoliko drugi sudionik prometne nesreće posjeduje isti obrazac koji je odobrio Insurance Europe ali na stranom jeziku, imajte na umu da su obrasci identični. Sadržaj na tom obrascu moći ćete razumjeti uspoređujući tekst na Vašem obrascu. Stoga su pitanja označena rednim brojevima.
Ukoliko je prometnu nesreću skrivio vozač vozila sa stranim registracijskim pločicama, oštećeni treba zatražiti kopiju zelene karte odnosno pobrinuti se da dobije fotokopiju ukoliko vozač nema kopiju (posebno je to važno ako se radi o vozilima s registracijskim pločicama iz zemalja koje nisu članice EU odnosno EEA te Švicarske).
Obrazac se može koristiti i ako u nesreći nije sudjelovalo neko drugo vozilo, npr. kod kasko osiguranja u slučaju materijalne štete koju ste sami prouzročili, krađe, požara i sl.


Korisno samo ukoliko je pri ruci – stoga Vam preporučujemo da Europsko izvješće o nesreći držite u pretincu Vašeg automobila