sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 29.03.2019.

Javni poziv za isticanje kandidature za imenovanje pravobraniteljice/pravobranitelja na području osiguranja

 


Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje s 253. sjednice održane 27. ožujka 2019. godine, Hrvatski ured za osiguranje upućuje


Javni poziv za isticanje kandidature za imenovanje pravobraniteljice/pravobranitelja na području osiguranjaSukladno Odluci o osnivanju i radu Pravobraniteljstva na području osiguranja, Pravobraniteljstvo djeluje u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje kao neovisno i samostalno tijelo za izvansudsko rješavanje sporova između podnositelja žalbe i društava za osiguranje, kao i za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih osoba o načinima sudskog i izvansudskog rješavanja sporova iz osiguranja.

Pravobraniteljica/pravobranitelj se imenuje na razdoblje od tri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Pravobraniteljica/pravobranitelj može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- mora imati visoku školsku spremu;
- mora posjedovati teorijska i tehnička znanja te bogato iskustvo u području građanskog i gospodarskog prava;
- mora se služiti najmanje jednim svjetskim jezikom, po mogućnosti engleskim;
- ne smije biti pravomoćno osuđen/a na bezuvjetnu kaznu zatvora niti se se protiv nje/njega vodi kazneni postupak.

Kandidature za mjesto pravobraniteljice/pravobranitelja na području osiguranja moraju se dostaviti u pisanom obliku i obrazložene, uz dostavu životopisa i dokaza da kandidatkinja/kandidat ispunjava gore navedene uvjete te uvjerenja da se protiv nje/njega ne vodi kazneni postupak.

Podnositeljica/podnositelj kandidature na javni poziv, suglasna/suglasan je s načinom prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Kandidatura se dostavlja na e-mail adresu: pravobranitelj@huo.hr.

Rok za isticanje kandidatura je sedam dana od dana objave javnog poziva na web stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje odnosno od 29. ožujka 2019. godine.

Kandidature se zaprimaju do 5. travnja 2019. godine.

Potpunom kandidaturom smatra se ona koja sadržava sve podatke i dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u javnom pozivu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu kandidaturu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.


Hrvatski ured za osiguranje obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te može zatražiti dodatne informacije o kandidaturi.
O rezultatima javnog poziva kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni javnom objavom odluke Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje o imenovanju pravobraniteljice/pravobranitelja na području osiguranja na web stranici Hrvatskog ureda za osiguranje.

 

 

nazad