sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 30.05.2020.

Najava: Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja

 EDUKACIJA: NEŽIVOTNA OSIGURANJA


Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) utvrđena je obveza edukacije za sve distributere osiguranja i reosiguranja i ostale upisane u Registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u minimalnom trajanju od 15 sati godišnje za svako područje za koje su licencirani.

Hrvatski ured za osiguranje – Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju kao ovlašteni edukator od strane HANFA-e provodi program Kontinuirane edukacije. Sam program je podijeljen na ukupno 6 seminara strukturiranih prema područjima za koje je distributer licenciran od strane HANFA-e te se navedeni seminari međusobno kombiniraju s ciljem ostvarenja potrebnog broja minimalnih sati sukladno Pravilniku.

Otvaramo prijave za seminar Kontinuirane edukacije - NEŽIVOTNA OSIGURANJA.


Datum održavanja seminara: 16. lipnja 2020. godine

Mjesto održavanja seminara: Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71, Zagreb

Polaznicima ove edukacije u Registru HANFA-e se upisuje 8 sati obavezne godišnje edukacije.

Prijave su otvorene do 14. lipnja 2020., uključujući i taj dan. Napominjemo da je broj sudionika ograničen.

Raspored seminara te prijavnicu preuzmite u nastavku ovog teksta.

 

 

nazad