sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 20.04.2018.

Najava seminara: Odgovornost za štete u medicini i osiguranje liječnika od profesionalne odgovornosti

ODGOVORNOST ZA ŠTETE U MEDICINI I OSIGURANJE LIJEČNIKA

OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

 


Datum održavanja: ponedjeljak, 14.05.2018.

Trajanje: 8 nastavnih sati
Predavači: Ana Kovačević, Josip Mađarić

Rok za prijavu: 10.05.2018.


Sadržaj seminara:
• odgovornost za štetu pri pružanju zdravstvenih usluga,
• načela odštetne odgovornosti,
• osiguranje od profesionalne odgovornosti liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika,
• liječnička pogreška/komplikacija,
• medicinska vještačenja u postupku naknade štete.

Cilj seminara:
• upoznati sudionike s temeljnim načelima odgovornosti za štetu u medicini,
• ukazati na mjesto i ulogu osiguratelja od profesionalne odgovornosti liječnika kao nezaobilazne karike u postupku naknade štete (mirni i sudski postupak),
• upoznati sudionike s američkom sudsko-osigurateljnom praksom u rješavanju odštetnih zahtjeva,
• upoznati sudionike sa sudsko-osigurateljnom praksom rješavanja takvih zahtjeva u Republici Hrvatskoj.
 

Seminar je namijenjen:
• osigurateljima,
• brokerima i zastupnicima u osiguranju,
• sucima,
• odvjetnicima,
• ravnateljima i pravnicima u zdravstvenim ustanovama,
• stručnim službama Ministarstva zdravlja,
• stručnim službama HZZO-a,
• stručnima službama liječničkih udruga i društava (HLK, HLZ i dr.),
• liječnicima (posebice sudskim vještacima i cenzorima).

 

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.
 

nazad