sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 03.04.2019.

Najava seminara: Osiguranje od AO sa naglaskom na pojam uporabe vozila kroz praksu Suda EU

 


Osiguranje od AO sa naglaskom na pojam uporabe vozila kroz praksu Suda EU

 

 

Datum održavanja: petak, 26.04.2019.

Trajanje: 8 nastavnih sati

Predavač: Berislav Matijević

Rok za prijavu: 23.04.2019.


Glavna pitanja i teme u fokusu seminara

 

 • osiguranje od automobilske odgovornosti
 • zakonodavni okvir
 • ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti
 • opseg pokrića
 • svote osiguranja
 • isključenja iz osiguranja
 • gubitak prava iz osiguranja
 • položaj trećih oštećenih osoba
 • pojam vozila i motornog vozila
 • pojam upotrebe vozila
 • pravni status vučnog i priključnog vozila
 • pravo subrogacije i regresa osiguratelja
 • praksa sudova Republike Hrvatske
 • pravo Europske Unije
 • praksa Suda Europske unije

 


Cilj seminara:

 • ukazati na značaj i ulogu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
 • polaznicima približiti pravna pravila koja reguliraju ovu materiju
 • polaznicima približiti značajne pojmove i institute u osiguranju od automobilske odgovornosti
 • polaznicima približiti međunarodnopravnu regulativu osiguranja od automobilske odgovornosti
 • upoznati polaznike sa praksom sudova Republike Hrvatske i praksom Suda Europske Unije u materiji osiguranja od automobilske odgovornosti

   

 

Seminar je namijenjen:

 • distributerima osiguranja
 • sucima
 • odvjetnicima
 • pravnim zastupnicima
 • djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja od automobilske odgovornosti
 • stručnim službama ministarstava
 • stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima
 • pravnim fakultetima


Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.

 

 

nazad