sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 20.03.2017.

Najava seminara "Vinkulacija ili cesija police osiguranja radi osiguranja potraživanja: poredbena analiza problema iz prakse", Zagreb, 21.4.2017. godine

VINKULACIJA ILI CESIJA POLICE OSIGURANJA RADI OSIGURANJA POTRAŽIVANJA: POREDBENA ANALIZA PROBLEMA IZ PRAKSE

Praktični problemi s kojima se suočavaju osiguratelji, banke i drugi korisnici vinkulirane odnosno cedirane police osiguranja prilikom pokušaja naplate

Datum održavanja
Petak, 21. travnja 2017. godine | Početak u 9 sati

Mjesto održavanja
Zagreb, a o točnoj lokaciji polaznici će biti obaviješteni po završetku prijava

Sadržaj seminara
• Što točno predstavlja institut vinkulacije police osiguranja i čemu služi, te koja prava proizlaze iz vinkulirane police osiguranja za osobu u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana?
• Kakav je pravni položaj osobe u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana u slučaju odbijanja osiguratelja na isplatu osigurnine?
• Postoje li određene dodatne obveze osiguratelja u odnosu na osobu u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana, osim temeljne obveze na isplatu osigurnine izravno ili prema specifikaciji osobe u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana?
• Ima li osoba u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana pravo na isplatu u slučaju da korisniku osiguranja ne pripada pravo na isplatu osigurnine?
• Ima li osoba u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana pravo istaći sve prigovore prema osiguratelju kao i sam osiguranik?
• Što čini razliku između vinkulacije police osiguranja i ustupa odnosno cesije svih dužnikovih prava iz ugovora o osiguranju?
• Koje uvjete u vezi forme i sadržaja mora zadovoljavati obavijest o cesiji osiguratelju, kako bi ista proizvodila očekivane pravne učinke?
• Kakav je utjecaj mjerodavnog prava na pravnu valjanost obavijesti o cesiji osiguratelju?
• O čemu treba voditi računa kada se sastavlja ugovor o ustupu ili cesiji osiguranja radi osiguranja naplate potraživanja u formi javnobilježničke (solemnizirane) isprave?
• O čemu treba voditi računa kada se vrši upis u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja FINA-e?
• Kakva je uloga ustupa odnosno cesije osiguranja kao razlučnog prava u stjecanju korisnika kredita?

Predavači | doc. dr. sc. Mišo Mudrić i Zoran Tasić, dipl.iur.

Rok za prijavu | 18.4.2017. godine

Poziv na prijavu za seminar s više informacija te prijavnicu možete preuzeti ispod.

nazad