sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 25.03.2019.

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG/EUROPSKOG TJEDNA NOVCA U HRVATSKOJ OD 25. DO 31. OŽUJKA
 

 

Povodom obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca u Republici Hrvatskoj, koji se obilježava od 25. - 31. ožujka, predstavnici Ministarstva financija će 26. ožujka 2019. godine, u suradnji s predstavnicima ostalih dionika provedbe financijske pismenosti, održati prezentaciju u Ministarstvu financija o aktivnostima koje će provesti u sklopu obilježavanja Svjetskog/Europskog tjedna novca, o ostalim aktivnostima koje će provoditi do kraja godine i pozvati građane na sudjelovanje.


Uz Ministarstvo financija, ostali dionici koji će prezentirati svoje aktivnosti u području financijske pismenosti povodom ovom događanja su: Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska udruga banaka, Hrvatski ured za osiguranje, Štedopis, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, Zagrebačka burza, Ekonomski fakultet iz Zagreba, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatski institut za financijsku edukaciju. Cilj obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca je podizanje svijesti djece i mladih o važnosti novca, financijskog opismenjavanja i financijskog zaključivanja.


O Svjetskom/Europskom tjednu novca
U želji da sustavno i trajno potiče učenje i poučavanje financijske pismenosti kako bi što više građana, posebice mladih, steklo financijsko obrazovanje, Hrvatska i ove godine obilježava Svjetski tjedan novca, Global Money Week (www.globalmoneyweek.org) i Europski tjedan novca, European Money Week (www.europenmoneyweek.eu).

Prema definiciji OECD-a, „Financijsko obrazovanje je proces izgradnje kapaciteta kojim pojedinci podižu svoje razumijevanje financijskih proizvoda i sadržaja te putem informacija, poučavanja i objektivnih savjeta razvijaju vještine i samopouzdanje, kako bi mogli postati svjesniji financijskih rizika, ali i prilika za informirane odluke, te kako bi znali kome se obratiti za pomoć, izgraditi prikladne stavove i reakcije, a radi poboljšanja svog financijskog položaja i dobrog upravljanja novcem.“


Svjetski tjedan novca je godišnja inicijativa Child & Youth Finance Internationala (CYFI) koji u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. OECD) te ove godine u suradnji s Afričkom Unijom (eng. African Union), kontinuirano radi na podizanju financijske svijesti kod djece i mladih. Nastoji se što više potaknuti mlade na razmišljanje o novčanim pitanjima, sredstvima koja je potrebno osigurati za život te o poduzetništvu. Od 2012. godine održano je sedam kampanja kojima je bilo obuhvaćeno 32 milijuna djece i mladih u 169 zemalja diljem svijeta. Financijsko opismenjavanje je krucijalno zbog iznimno dinamičnog načina života koji većina građana danas vodi (česta promjena zaposlenja, životnog stila, različite životne situacije) te isto tako pojave sve složenijih financijskih proizvoda i usluga u rastućim i sve dinamičnijim financijskim tržištima te ubrzanog razvoja novih tehnologija. Stoga je potrebno educirati mlade i potaknuti ih na razmišljanje o budućnosti i planiranju, ukazati na jačanje svijesti o prihodima odnosno rashodima, kako bi bili sposobni ispravno odlučivati o potrošnji, odnosno voditi sami svoj osobni proračun i nastojati ostvariti štednju. Zbog svega navedenog iznimno je važno sudjelovanje medija na ovoj prezentaciji kako bi se upravo u suradnji s medijima uspjelo doprijeti do što većeg broja građana, a posebice mladih. Cilj je stavljanja snažnijeg naglaska na financijsku pismenost i aktivnosti koje se provode vezano uz financijsko opismenjavanje u Hrvatskoj.


Financijska pismenost u Hrvatskoj

Hrvatski ured za osiguranje je 2009. godine inicirao suradnju s Ministarstvom financija na projektu Financijske pismenosti u Hrvatskoj te je 2011. godine uputio Vladi RH i Ministarstvu financija Prijedlog za pokretanje projekta “Financijska pismenost” kao inicijativu za donošenje “Nacionalnog programa financijskog obrazovanja”.


Vlada RH je 2011. godine zaključkom istaknula važnost financijske stabilnosti čija je odlučna sastavnica financijska disciplina u korijenu koje uz moralne i etičke vrijednosti počiva financijska pismenost potrošača te je zadužila Ministarstvo financija za izradu prijedloga nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača u suradnji s nadležnim ministarstvima te zainteresiranim predstavnicima znanstvenih i obrazovnih institucija, nadzornih tijela, potrošača i financijske industrije. Pri Ministarstvu financija je 2012. godine osnovano Povjerenstvo za izradu prijedloga nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača.
Vlada RH je 2015. godine usvojila zaključke kojima se prihvaća Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje 2015. - 2020. i Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu.


U Hrvatskoj su 2015. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Hrvatska narodna banka u suradnji s Ministarstvom financija proveli nacionalno istraživanje na reprezentativnom uzorku temeljem revidirane ankete OECD-a kako bi se utvrdila početna razina financijske pismenosti te identificirale ciljane skupine. Prosječna ocjena financijske pismenosti građana Hrvatske iznosila je 11,7 od mogućeg 21 boda. Upravo mladi su se pokazali kao iznimno ranjiva ciljana skupina jer su polučili najlošije rezultate u svim kategorijama (financijsko znanje, financijsko ponašanje i odnos prema trošenju novca). Stoga je 2015. formirana Operativna radna grupa za financijsku pismenost koju čine predstavnici 19 institucija - javnopravnih tijela, nevladinih organizacija i financijskih institucija. Sve institucije kontinuirano provode različite aktivnosti usmjerene podizanju razine financijske pismenosti tijekom godine, a koje su definirane Akcijskim planom koji se donosi za svaku godinu u skladu s donesenim Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. (Narodne Novine br. 11/15). Veliki dio tih aktivnosti (seminari, predavanja, radionice, financijski kvizovi, debate, edukativne posjete npr. Hrvatskoj narodnoj banci, Zagrebačkoj burzi i dr., video igrica, edukativni video klipovi, izdavanje edukativnih materijala) je usmjeren na mlađu populaciju.
Razina financijske pismenosti u Hrvatskoj, posebno kada je riječ o mladima, još nije na zadovoljavajućoj razini te se i dalje trebaju sustavno provoditi mjere i aktivnosti kako bi se ta razina podigla. Stoga Hrvatska, koja je po financijskoj pismenosti ispred, primjerice, Italije i Portugala, treba težiti postizanju razine financijske pismenosti kakvu imaju skandinavske zemlje, koja je među najvišima u svijetu. Nadamo se da će obilježavanje ovogodišnjeg Svjetskog/Europskog tjedna novca i sve aktualne i planirane aktivnosti pridonijeti daljnjem poboljšanju financijske pismenosti hrvatskih građana.

 

nazad