sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 27.03.2019.

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca

ODRŽANA PREZENTACIJA POVODOM OBILJEŽAVANJA
SVJETSKOG/EUROPSKOG TJEDNA NOVCA U HRVATSKOJ
OD 25. DO 31. OŽUJKA
 

Prezentacija za medije povodom obilježavanja Svjetskog/Europskog tjedna novca u Republici Hrvatskoj, koji se obilježava od 25. - 31. ožujka, održana je 26. ožujka 2019. u Ministarstvu financija. Predstavnici Ministarstva financija su u suradnji s predstavnicima ostalih dionika provedbe financijske pismenosti održali kratku prezentaciju o aktivnostima koje će provesti u sklopu obilježavanja Svjetskog/Europskog tjedna novca, o ostalim aktivnostima koje će provoditi do kraja godine i pozvali građane na sudjelovanje. Cilj je bio stavljanje snažnijeg naglaska na financijsku pismenost i aktivnosti koje se provode vezano uz financijsko opismenjavanje u Hrvatskoj. Uz Ministarstvo financija ostali dionici koji su sudjelovali u prezentaciji bili su: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska udruga banaka, Hrvatski ured za osiguranje, Štedopis, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, Zagrebačka burza, Ekonomski fakultet iz Zagreba, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatski institut za financijsku edukaciju.
O Svjetskom/europskom tjednu novca
U želji da sustavno i trajno potiče učenje i poučavanje financijske pismenosti, kako bi što više građana, posebice mladih, steklo financijsko obrazovanje, Hrvatska i ove godine obilježava Svjetski tjedan novca, Global Money Week i Europski tjedan novca, European Money Week. Cilj obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca je podizanje svijesti djece i mladih o važnosti novca, financijskog opismenjavanja i financijskog zaključivanja.
Prema definiciji OECD-a, „Financijsko obrazovanje je proces izgradnje kapaciteta kojim pojedinci podižu svoje razumijevanje financijskih proizvoda i sadržaja te putem informacija, poučavanja i objektivnih savjeta razvijaju vještine i samopouzdanje, kako bi mogli postati svjesniji financijskih rizika, ali i prilika za informirane odluke, te kako bi znali kome se obratiti za pomoć, izgraditi prikladne stavove i reakcije, a radi poboljšanja svog financijskog položaja i dobrog upravljanja novcem.“
Svjetski tjedan novca je godišnja inicijativa Child & Youth Finance Internationala (CYFI) koji u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. OECD) te ove godine u suradnji s Afričkom Unijom (eng. African Union), kontinuirano radi na podizanju financijske svijesti kod djece i mladih. Nastoji se što više potaknuti mlade na razmišljanje o novčanim pitanjima, sredstvima koja je potrebno osigurati za život te o poduzetništvu. Od 2012. godine održano je sedam kampanja kojima je bilo obuhvaćeno 32 milijuna djece i mladih u 169 zemalja diljem svijeta.
Financijsko opismenjavanje je krucijalno zbog iznimno dinamičnog života koji većina građana danas vodi (česta promjena zaposlenja, životnog stila, različite životne situacije), pojave sve složenijih financijskih proizvoda i usluga u rastućim i sve dinamičnijim financijskim tržištima, te ubrzanog razvoja novih tehnologija. Stoga je potrebno educirati mlade i potaknuti ih na razmišljanje o budućnosti i planiranju, ukazati na jačanje svijesti o prihodima odnosno rashodima, kako bi bili sposobni ispravno odlučivati o potrošnji, odnosno voditi sami svoj osobni proračun i nastojati ostvariti štednju.
 


nazad