sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 13.02.2017.

Publikacija Insurance Europe „A Blueprint for Pensions“ - politički prijedlozi krovnog europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja kojima se ističe važnost štednje za mirovinu

Zagreb, 13. veljače 2017. - U svojoj najnovijoj publikaciji „A Blueprint for Pensions“ Insurance Europe, krovno europsko udruženje osiguratelja i reosiguratelja iznosi političke prijedloge naglašavajući važnost dovoljne, dobre i mudre štednje za mirovinu. Tekst publikacije dostupan je na poveznici http://insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/A%20Blueprint%20for%20Pensions.pdf

Preporukama Insurance Europe sadržanim u Blueprintu želi se naglasiti kako osigurateljni sektor može biti podrška u naporima europskih vlada usmjerenim osiguranju adekvatnih mirovina europskih građana.

U publikaciji se navodi kako je Europa pred izazovom bez presedana, jer manje je zaposlenih u odnosu na porasli broj umirovljenika što za državni mirovinski sustav predstavlja sve jače opterećenje. Kreatori politika moraju stvoriti održivi mirovinski sustav, potaknuti građane na pojačanu štednju i ukloniti regulatorne prepreke štetne za dugoročna ulaganja.

Prije dvadesetak godina rasprave o demografiji doimale su se futuristički i teoretizirajuće, sada međutim, mnoge vlade europskih zemalja nailaze na ozbiljan problem u pokušaju uspostave skrbi za umirovljenu populaciju. Ako pogledate daljnjih dvadeset godina ovi će izazovi znatno porasti do te mjere da vlade neće moći osigurati odgovarajući mirovinski prihod za građane. Situacija je teška ali jedna stvar je jasna: kako bismo izbjegli prenošenje problema na nadolazeće generacije moramo odmah djelovati“, kaže Michaela Koller, generalna direktorica Insurance Europe.

Insurance Europe Blueprint trebao bi pridonijeti i općem razumijevanju uloge osiguratelja u ostvarenju odgovarajuće mirovinske skrbi. Osigurateljna industrija nastavit će podupirati nastojanja na europskom i nacionalnom nivou kako bi se osiguralo da europski građani mogu uživati u adekvatnom prihodu u mirovini. Društva za osiguranje u Europskoj uniji su ključan sudionik mirovinskog sustava, bilo kroz pružanje dobrovoljne ili strukovne mirovinske štednje.

Hrvatski ured za osiguranje, udruženje društava za osiguranje te ujedno i član Insurance Europe, također ističe kako su upravo društva za osiguranje važni pružatelji štednje za mirovinu u Republici Hrvatskoj, kroz različite oblike životnog osiguranja te upravljanje i vođenje mirovinskih fondova. Kroz rentno osiguranje pružaju važan oblik isplate kapitaliziranih mirovina te su i jedan od ključnih pružatelja usluge zdravstvenog osiguranja i skrbi za starije osobe. U svim zemljama Europske unije osiguratelji su prepoznati kao partnerske institucije u mirovinskom sustavu.

Pod utjecajem starenja stanovništva i ograničenih proračunskih sredstava naglašena je važnost kapitalizirane štednje za mirovinu i isplate ušteđenih sredstava. Društva za osiguranje i proizvodi osiguranja imaju visoku razinu sigurnosti jer društvo jamči svojim kapitalom i pričuvama za ispunjenje ugovornih obveza. Prosječan stanovnik razvijenih zemalja ulaže nešto manje od jedne trećine svoje financijske imovine u društva za osiguranje i mirovinske fondove kao oblik dobrovoljne štednje za mirovinu. Ukoliko se ovom udjelu pridoda i dio ulaganja u bankovne depozite, investicijske fondove i vrijednosne papire koji su uloženi u svrhu štednje za mirovinu može se zaključiti kako je štednja za mirovinu najvažniji oblik financijske imovine stanovništva u razvijenim zemljama“ kaže gosp. Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Prema podacima o kretanju na tržištu osiguranja za 2015. godinu, ukupna premija po stanovniku za životna osiguranja iznosila je 692 HRK, što je znatno ispod razine zemalja Europske unije. Međutim, kako su se krajem 2015. osjetili pozitivni pomaci u makroekonomskim pokazateljima, prisutan je optimizam za rast i razvoj životnih osiguranja u narednim godinama, kako kroz postojeće tako i kroz razvoj novih proizvoda životnih osiguranja te prepoznavanje društava za osiguranje kao jednih od nositelja dobrovoljne štednje za mirovinu i isplate kapitaliziranih mirovina u Republici Hrvatskoj.
 

nazad