sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Autom u inozemstvo


Kako postupiti u slučaju prometne nesreće?

Odlučivši svojim vozilom putovati u inozemstvo, vjerojatno niste razmišljali o tome da biste umjesto ugodnog i zanimljivog putovanja mogli doživjeti prometnu nesreću.

Nažalost, i s takvim mogućnostima treba računati.

Stoga smo pripremili ovaj naputak sa željom da Vam u mogućoj situaciji pomognemo, barem u dijelu koji se odnosi na osiguranje.

Vjerujemo nije Vas potrebno podsjećati da morate:

 

 • uzeti Vaše dokumente (putovnicu, vozačku i prometnu dozvolu) provjerivši prethodno njihovu valjanost;
 • provjeriti obveznu opremu kao i ispravnost Vašeg automobila.

Ukazujemo na neke posebnosti koje ljudi često previde, a na koje treba obratiti pozornost kako biste kasnije izbjegli moguće komplikacije. Dakle, ne zaboravite:

 • uzeti zelenu kartu osiguranja - iako Vam ovaj dokument za ulazak na područje bilo koje države članice Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein, Norveška) te Andore, Makedonije, Srbije i Švicarske formalno nije potreban jer prema posebnim međunarodnim sporazumima službena hrvatska registracijska oznaka u ovim državama zamjenjuje zelenu kartu - preporučamo Vam, međutim, da je ipak uzmete sa sobom jer će Vam koristiti u slučaju prometne nesreće;
 • zelena karta Vam je potrebna i za laku prikolicu - bez obzira što po postojećim propisima lake prikolice ne podliježu obvezi registracije. Predlažemo Vam stoga da Vašu prikolicu (kamp prikolicu, prikolicu za stanovanje i sl.) osigurate kod svojeg osiguratelja policom dobrovoljnog osiguranja od automobilske odgovornosti te zatražite izdavanje zelene karte;
 • provjeriti valjanost zelene karte - nije li slučajno istekla te da li je ispravno ispunjena (npr. pogrešno uneseni ili ispravljeni podaci o registracijskoj oznaci mogu imati za posljedicu nepriznavanje zelene karte);
 • provjeriti da li na stražnjem dijelu vozila imate međunarodnu oznaku HR koja mora biti propisane veličine (175 x 115 mm). Neimanje međunarodne oznake može imati za posljedicu sprječavanje ulaska u stranu državu odnosno plaćanje kazne;
 • provjeriti da li ste uzeli "Europsko izvješće o nesreći". Ovaj obrazac uručen Vam je uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti pri posljednjem produženju registracije Vašeg vozila;
 • uzeti Međunarodnu vozačku dozvolu (za pojedine zemlje nije potrebna - za detaljnije informacije izvolite se obratiti Hrvatskom autoklubu);
 • ukoliko u inozemstvo putujete tuđim vozilom potrebna Vam je "Punomoć za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu" koju možete dobiti kod Hrvatskog autokluba.
   
 • obavijestite prometnu policiju (iako se u nekim državama u slučajevima manjih šteta na vozilima najčešće neće odazvati);
 • zapišite podatke o drugom sudioniku prometne nesreće - registracijsku oznaku, ime i adresu vozača te vlasnika vozila kao i podatke o osiguratelju od automobilske odgovornosti (naziv, adresa, broj i valjanost police osiguranja). Ukoliko je i drugi sudionik prometne nesreće upravljao vozilom strane registracijske oznake, zapišite i podatke iz njegove zelene karte osiguranja odnosno zahtijevajte duplikat ili kopiju zelene karte;
 • zapišite imena i adrese očevidaca te po mogućnosti slikajte mjesto prometne nesreće. Preporučamo Vam da radi dobivanja svih navedenih podataka koristite "Europsko izvješće o nesreći". Kao što je poznato, "Europsko izvješće o nesreći" ima jedinstven tekst na svim jezicima i ispisuje se u duplikatu. "Europsko izvješće o nesreći" sadrži niz tipičnih situacija koje mogu dovesti do prometne nesreće. Križićem označite odgovarajuću varijantu i izradite što točniju skicu nesreće. "Europskim izvješćem o nesreći" ni u kojem slučaju ne priznaje se krivnja. Ono isključivo služi za prikupljanje objektivnih podataka, te se stoga može slobodno potpisati. Vozači iz europskih zemalja uglavnom su opskrbljenim ovim obrascem (dobivaju ga od svojih osiguratelja i auto klubova), a hrvatski vozači ga po Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu moraju imati;
 • ne potpisujte nikakve izjave ukoliko ne razumijete jezik kojim su pisane.
   

Ukoliko je drugi sudionik skrivio prometnu nesreću, tada odštetni zahtjev ne možete podnijeti svom osiguratelju (osim ako imate kasko osiguranje), nego

a) izravno osiguratelju štetnika u posjećenoj zemlji. Strani osiguratelj će procijeniti štetu na Vašem vozilu, uručiti Vam zapisnik o procjeni, te Vas uputiti da izvršite popravak vozila. Ukoliko ste odlučili popravak izvršiti u inozemstvu, od stranog osiguratelja zatražite garanciju da će iznos popravka doznačiti izravno radionici. Svoj odštetni zahtjev možete podnijeti tijekom boravka u inozemstvu ali i nakon povratka u Hrvatsku;

b) ovlaštenom predstavniku inozemnog osiguratelja štetnika za rješavanje šteta u Republici Hrvatskoj ukoliko je vozilo drugog sudionika koji je skrivio prometnu nesreću registrirano u nekoj od zemalja članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein, Norveška) ili Švicarskoj - što olakšava postupak ostvarivanja naknade štete, budući da imate i mogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenom predstavniku inozemnog osiguratelja štetnika u Hrvatskoj. U slučaju kada osiguratelj štetnika nije imenovao ovlaštenog predstavnika u Republici Hrvatskoj, odštetni zahtjev možete podnijeti Uredu za naknadu pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Ako Vam nije poznat osiguratelj štetnika, pomoć će Vam pružiti Informacijski centar (također pri Hrvatskom uredu za osiguranje) koji će informaciju o osiguratelju i njegovom ovlaštenom predstavniku u Republici Hrvatskoj zatražiti putem Informacijskog centra zemlje registracije vozila štetnika.

Skrećemo Vam pozornost na činjenicu da se u slučaju prometne nesreće u inozemstvu primjenjuje pravo države u kojoj se je prometna nesreća dogodila. U većini država oštećeni ima pravo na naknadu štete zbog umanjene vrijednosti vozila, naknadu troškova vuče vozila, naknadu štete zbog pretrpljenih ozljeda, izgubljene zarade i sl. Pojedini nacionalni Uredi zelene karte priredili su upute za strane vozače posjetitelje, pa predlažemo da posjetite Internet stranice nacionalnog Ureda zelene karte posjećene zemlje.

Predlažemo da se radi dobivanja detaljnih informacija obratite svojem osiguratelju - društvu za osiguranje u Hrvatskoj.

Ukoliko ste Vi skrivili prometnu nesreću, prometnoj policiji ili drugom sudioniku prometne nesreće trebate dati duplikat svoje zelene karte. Za djelatnika policije koji obavlja očevid prometne nesreće te za stranog sudionika prometne nesreće valjana zelena karta predstavlja garanciju da imate zaključeno osiguranje od automobilske odgovornosti i da će odštetni zahtjev stranog sudionika biti riješen u skladu sa zakonima posjećene države.

O prometnoj nesreći dužni ste odmah obavijestiti svojeg osiguratelja u Hrvatskoj.

Pozivni broj za Hrvatsku je 00 385, a za pojedine gradove - Zagreb 1, Split 21, Rijeka 51, Osijek 31....

Prema potrebi obratite se za pomoć hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu u posjećenoj državi. Adresu i broj telefona sigurno ćete dobiti u postaji prometne policije.