sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član


 Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH) osnovan je potkraj listopada 2008. pri Hrvatskom uredu za osiguranje, kada se u kontekstu rasta i razvoja tržišta osiguranja (dodatno i trajno) školovanje nametnulo kao imperativ, bilo da je riječ o početnicima ili onima s višegodišnjim iskustvom koji žele nadograditi stečena znanja iz određenih područja osiguranja.

 

Temeljeni cilj osnivanja Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju jest promicanje struke osiguranja kroz edukaciju i stručno usavršavanje djelatnika u osigurateljnom sektoru. Djelatnost CEDOH–a primarno se odnosi na organizaciju različitih edukativnih aktivnosti o aktualnim pitanjima u kontekstu hrvatskog tržišta osiguranja poput stručnih seminara, radionica, panel diskusija (okrugli stolovi), savjetovanja i sl.
 


Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje donio je 4. prosinca 2019. godine, na svojoj 259. sjednici, Odluku o imenovanju članova Znanstvenog vijeća CEDOH-a.

Znanstveno vijeće CEDOH-a odgovorno je za kreiranje i izvršenje programa edukacije djelatnika u osiguranju, predlaganje i izbor tema seminara i radionica, predlaganje i izbor predavača, te za provedbu završnih ispita.

Članovi Znanstvenog vijeća CEDOH-a u dvogodišnjem mandatu 2019.-2021.:

1. Vančo Balen
2. prof. dr. sc. Marijan Ćurković, predsjednik Vijeća
3. Slaven Dobrić
4. Jasminka Horvat Martinović
5. Željko Jukić
6. Marin Matijaca
7. dr. sc. Damir Zorić

 

Znanstveno vijeće predlaže program edukacije djelatnika u osiguranju, predlaže predavače te provodi završne ispite. Za koordinaciju rada CEDOH-a i suradnju sa Znanstvenom vijećem zadužen je direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

 

CEDOH-ov program edukacije djelatnika u osiguranju razvijen je na temelju aktualnih potreba osigurateljne djelatnosti u Hrvatskoj te obuhvaća edukaciju pripravnika – početnika u osiguranju i specijalističku edukaciju.


Sukladno tome CEDOH u svojoj ponudi ima dvije vrste edukacije:


1. Temeljni seminar o osiguranju,

2. Specijalistički seminari, radionice i sl.

 


Temeljni seminar o osiguranju


Temeljni seminar o osiguranju obrađuje uvodne, temeljne teme o djelatnosti osiguranja. Seminar je namijenjen svima kojima je nužno opće znanje iz područja osiguranja.

Predavanja su organizirana u 2 tjedna u ukupnom trajanju od 60 nastavnih sati.

Nakon odslušanih predavanja polaznici seminara pristupaju završnom ispitu, te im se, ukoliko ga polože, na posebnoj svečanosti uručuje diploma o njegovu uspješnom završetku.

Završni ispit je u pisanom obliku, a usmenom završnom ispitu pristupa onaj kandidat koji eventualno ne zadovolji na pismenom završnom ispitu.

Program Temeljnog seminara o osiguranju

 


Specijalistički seminari  i radionice


Specijalistički seminari i radionice organiziraju se sukladno prethodno iskazanim potrebama društava za osiguranje.

Specijalistički seminari i radionice su jednodnevni. Polaznicima koji odslušaju pojedini specijalistički seminar/radionicu uručuje se potvrda o pohađanju.

Specijalistički seminari i radionice održane nakon 30. lipnja 2019. ne vrednuju se u smislu prikupljanja najmanje 15 sati obvezne edukacije godišnje, već je to moguće isključivo na seminarima Kontinuirane edukacije.  

 

 


Kontinuirana edukacija


Hrvatski ured za osiguranje - CEDOH, kao ovlašteni edukator od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u ponudi ima  programe Kontinuirane edukacije za sve distributere osiguranja i distributere reosiguranja, u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), kako kako bi  ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije iz područja za koje su licencirani.

Program Kontinuirane edukacije pripremljen je u skladu s Pravilnikom, a predavači su vrhunski stručnjaci iz područja osiguranja i financija:

 

 • Snježana Bertoncelj
 • Prof. dr. sc. Marijan Ćurković
 • Bruno Đurašević
 • Željko Jukić
 • Doc. dr. sc. Jakša Krišto
 • Renata Sabljić
 • Ljiljana Zekan

 

Program Kontinuirane edukacije je podijeljen na 6 zasebnih seminara, koji se međusobno kombiniraju:

1. Opći dio - zajednički moduli    8 sati
2. Neživotna osiguranja     8 sati
3. Pojedine vrste neživotnih osiguranja-TA    7 sati
4. Pojedine vrste neživotnih osiguranja-S     7 sati
5. Investicijski proizvodi osiguranja    7 sati
6. Životna osiguranja i investicijski proizvodi osiguranja   8 sati

 

 

 


 

Kalendar događanja za godinu 2020. 

Vrsta edukacije Naziv Datum početka Datum završetka Trajanje
sati /
nastavni sati
Predavač/i
Specijalistički seminar Montažna i građevinska osiguranja (CAR/EAR) 30.01.2020. 30.01.2020. 8 Marijo Gerek
Specijalistički seminar Imovinska osiguranja - prijevremeni prestanak 12.03.2020. 12.03.2020. 8 Berislav Matijević
ON-LINE Specijalistički seminar Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 15.06.2020. 15.06.2020. 4 Marijo Gerek
Kontinuirana edukacija Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja: Neživotna osiguranja 16.06.2020. 16.06.2020. 8 Marijan Ćurković, Renata Sabljić
ON-LINE Specijalistički seminar Transportna osiguranja 1. dio: Pomorstvo 18.06.2020. 18.06.2020. 4 Darko Vrkljan
Specijalistički seminar Ugovor o osiguranju za nepravnike 15.09.2020. 15.09.2020. 8 Marijan Ćurković
Specijalistički seminar Pitanja i dvojbe u osiguranju odgovornosti  08.10.2020. 08.10.2020.   Ana Kovačević
           
           
           
           
           
           
           
           

Napomena: kalendar događanja se kontinuirano nadopunjuje tijekom godine

Arhiva održanih CEDOH seminara

Predavači i voditelji radionica dolaze iz redova priznatih stručnjaka iz područja osigurateljne djelatnosti, najvećim dijelom iz Hrvatske, ali i iz drugih zemalja poput Njemačke, Austrije i Slovenije.

 

Temeljni seminar o osiguranju

 

 1. Borislav Brkić
 2. Kristina Bulešić
 3. Denis Burmaz
 4. Marijan Ćurković
 5. Slaven Dobrić
 6. Sanja Gržetić
 7. Marijana Hržić
 8. Davor Iljaš
 9. Drago Jakovčević
 10. Željko Jukić
 11. Krešimir Kolar
 12. Marijan Kralj
 13. Jakša Krišto
 14. Marin Matijaca
 15. Kitica Mioč
 16. Hrvoje Pauković
 17. Lukas Oliver Pavić
 18. Tatjana Račić Žlibar
 19. Andreja Radić Blažin
 20. Darko Vrkljan
 21. Damir Zorić

 

Specijalistički seminari

 

 1. Marco Abele
 2. Jim Allsworth
 3. Stjepan Anić
 4. Diana Antičić
 5. Danijel Bara
 6. Berislav Barišić-Jaman
 7. Mislav Bertol
 8. Tomislav Bigač
 9. Vitomir Boić
 10. Damir Bolta
 11. Borislav Brkić
 12. Ondřej Bušta
 13. Valentina Car
 14. Čedomir Čović
 15. Nina Čulina
 16. Marijan Ćurković
 17. Branka Erdelji-Štivić
 18. Hrvoje Filipović
 19. Malicskó László Gábor
 20. Babara Grgurić
 21. Božena Gulija
 22. Maša Hlastec Rajterič
 23. Jasminka Horvat Martinović
 24. Ondřej Hradecký
 25. Dražen Jakovina
 26. Martin Janeček
 27. Nikola Japundžić
 28. Marko Jenuš
 29. Ante Jović
 30. Željko Jukić
 31. Goran Klepac
 32. Drago Klobučar
 33. Michael Kluettgens
 34. Marijana Kljaić
 35. Johannes Kohler
 36. Krešimir Kolar
 37. Petar Komlenac
 38. Jasna Komljenović Lončar
 39. Robert Kopal
 40. Miroslav Kotaška
 41. Tatjana Kovač Klemar
 42. Marissa Krenn
 43. Jakša Krišto
 44. Branimir Kučko
 45. Kristina Kunić
 46. Katica Kuzmanović
 47. Imrich Lozsi
 48. Josip Mađarić
 49. Daniel Matić
 50. Berislav Matijević
 51. Ivana Matovina
 52. Darko Medved
 53. Mladen Meter
 54. Marijan Mihelčić
 55. Gordan Mršić
 56. Maja Mrzljak
 57. Mišo Mudrinić
 58. Vanja Nadali
 59. Zoltán Nagy
 60. Ana Novosel
 61. Anita Oreč
 62. Rajko Orlić
 63. Ljiljana Orlovac
 64. Ivica Ostojić
 65. Ivan Palčić
 66. Ivan Pavelić
 67. Josip Pavliček
 68. Goran Pavlović
 69. Mojca Piškurić
 70. Heinrich Plametzberger
 71. Kristian Podrug
 72. Andreja Radić Blažin
 73. Silvija Repić
 74. Christiane Riel-Kinzer
 75. Peter Schlamberger
 76. Margita Selan Voglar
 77. Stefano Serafini
 78. Vlado Skorup
 79. Robert Spudić
 80. Vlatka Stergaršek
 81. Katarina Sunara
 82. Viktor Šanc
 83. Renata Šarić
 84. Ines Šikić
 85. Tristan Šker
 86. Igor Škrgatić
 87. Mario Šolčić
 88. Zoran Tasić
 89. Michaela Tokárová
 90. Martina Tokić
 91. Dražen Tomić
 92. Elizabeta Ivana Ukalović
 93. Ivan Vella
 94. Adriana Vincenca Padovan
 95. Andro Vrdoljak
 96. Miroslav Vysušil
 97. Ivica Vučetić
 98. Igor Vujasinović
 99. Jurica Vukosav
 100. Nikica Mia Vukšić
 101. Pavel Zimmermann
 102. Dario Zuppi
 103. Lenka Žváčková
 104. Željko Purgar
 105. Kočman Jernej
 106. Žefran Jože
 107. Ana Kovačević
 108. Daniel Potočnik
 109. Borut Eržen
 110. Marijo Gerek
 111. Dragica Korenjak

 

 

 

Vrsta seminara Cijena * Napomena
1. Temeljni seminari o osiguranju

4.000,00 kn**

Za polaznike zaposlene u društvima za osiguranje koja su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje

6.000,00 kn**

Za sve ostale polaznike

2. ON-LINE Specijalistički seminari

500,00 kn**

Za polaznike zaposlene u društvima za osiguranje koja su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje

Za jednog/prvog polaznika:
700,00 kn**

Za drugog polaznika:
600,00 kn**

Za trećeg i svakog sljedećeg polaznika:
500,00 kn**

Za sve ostale polaznike

3. Specijalistički seminari

1.000,00 kn**

Za polaznike zaposlene u društvima za osiguranje koja su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje

Za jednog/prvog polaznika:
1.400,00 kn**

Za drugog polaznika:
1.200,00 kn**

Za trećeg i svakog sljedećeg polaznika:
1.000,00 kn**

Za sve ostale polaznike

4. Kontinuirana edukacija 200,00 kn** Za sve polaznike

 

*U cijenu seminara su uključena predavanja, literatura koja pokriva progam, popis sudionika seminara s podacima za dalje kontakte, osvježenje u stankama (kod seminara 1 i 3), ručak (kod seminara 1 i 3).

**Cijene su izražene bez PDV-a.

 

Kontakt:

Hrvatski ured za osiguranje

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
+385 1 46 96 600+385 1 46 96 600
  +385 1 46 96 626+385 1 46 96 626
+385 1 46 96 662+385 1 46 96 662

cedoh@huo.hr

 

 


 

Online upit:

 

Popunite podatke i kliknite na gumb POŠALJI!

Polja označena (*) moraju biti ispunjena.

Ime i prezime: 
E-mail:  *
Telefon: 
Tvrtka: 
Naslov poruke:  *
Upit ili prijedlog:  *
Sigurnosni kôd: 
*