sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German

Informacijski centar


Informacijski centar pri Hrvatskom uredu za osiguranje osnovan je u smislu IV. Smjernice EU u skladu sa Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05), a prvenstvena zadaća Informacijskog centra je pružanje pomoći oštećenim osobama - žrtvama prometne nesreće pri utvrđivanju nadležnog osiguratelja od automobilske odgovornosti štetnika na dan štetnog događaja u slučaju prometne nesreće u zemlji i inozemstvu.

S obzirom na okolnosti nastanka prometne nesreće Informacijski centar može ponuditi informacije u sljedećim slučajevima:

Ukoliko Vam je poznata registracijska oznaka vozila koje Vas je oštetilo u prometnoj nesreći i želite saznati društvo za osiguranje kojem trebate prijaviti štetu, kliknite ovdje.

Kretski sporazum, međunarodni sporazum sklopljen između nacionalnih Ureda zemalja članica Sustava zelene karte koji regulira odnose između Ureda potpisnika, predviđa mogućnost imenovanja korespondenta stranog osiguratelja od automobilske odgovornosti za rješavanje šteta koje u državi u kojoj se dogodila prometna nesreća prouzroče njegovi osiguranici.

Ukoliko Vam je poznato strano društvo za osiguranje kod kojeg je vozilo inozemne registracijske oznake osigurano i želite saznati koje je društvo za osiguranje u Republici Hrvatskoj korespondent tog stranog društva za osiguranje, kliknite ovdje.

Od 01. 07. 2013. građani Republike Hrvatske koji su oštećeni u prometnim nesrećama u inozemstvu od vozila koja su osigurana i registrirana u nekoj od država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) te Švicarskoj imaju mogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenom predstavniku za rješavanje šteta inozemnog osiguratelja štetnika u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski građani nisu obvezni odštetni zahtjev podnijeti ovlaštenom predstavniku, koji štete rješava u ime i za račun odgovornog osiguratelja sukladno mjerodavnom pravu države u kojoj se prometna nesreća dogodila, već i nadalje mogu odštetni zahtjev podnijeti izravno inozemnom osiguratelju štetnika.

 

Od 2010. godine, potpisom Sporazuma Informacijskih centara o razmjeni podataka temeljem članka 23. Direktive 2009/103/EZ (prethodno čl. 5. Direktive 2000/26/EEZ odnosno 4. Direktive o obveznom osiguranju motornih vozila), Informacijski centar pri Hrvatskom uredu za osiguranje postao je član europskog Sustava zaštite posjetitelja pri Savjetu ureda – Council of Bureaux. Za popis svih Informacijskih centara na čijim WEB stranicama može temeljem reg. oznake tražiti odgovornog osiguratelja ili temeljem naziva odgovornog osiguratelja tražiti ovlaštenog predstavnika kliknite ovdje