sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Najave događaja


 
Datum: 23.01.2019.

Najava seminara: Osiguranje i odgovornost za štetu - 100 pitanja & 100 odgovora

 


OSIGURANJE I ODGOVORNOST ZA ŠTETU
100 pitanja & 100 odgovora

 

Datum održavanja: četvrtak, 28.02.2019.

Trajanje: 8 nastavnih sati
Predavači: Berislav Matijević

Rok za prijavu: 25.02.2019.


Glavna pitanja i teme u fokusu seminara
 

Seminar se sastoji od četiri međusobno zavisne cjeline kojima je cilj upoznati polaznike sa:

a) značajem općih pravila o odgovornosti za štetu za osiguranje

b) temeljnim načelima odgovornosti za štetu (opće i posebne pretpostavke odgovornosti, subjektivna i objektivna odgovornost, predugovorna, ugovorna, profesionalna i izvanugovorne odgovornosti, oslobođenje od odgovornosti, vlastita odgovornosti i odgovornost za drugoga, solidarna odgovornost.

c) posebnim slučajevima odgovornosti za štetu koje su česte u osiguranju:
- odgovornost za štetu u djelatnosti lovstva,
- odgovornost za štetu organizacija zaduženih za upravljanje odnosno održavanje cesta,
- odgovornost za štetu liječnika,
- odgovornost za štetu odvjetnika i javnih bilježnika,
- odgovornost za štetu iz ugovora o građenju,
- odgovornost za štetu organizatora priredbi,
- odgovornost za štetu članova uprava i nadzornog odbora,
- odgovornost za štetu prema djelatnicima i odgovornost djelatnika prema trećim,
- odgovornost za štetu organizatora putovanja.


d) meritornom sudskom praksom
Seminar je namijenjen:

- osigurateljima, brokerima i zastupnicima u osiguranju
- sucima
- odvjetnicima
- pravnim zastupnicima
- djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja
- stručnim službama ministarstava
- stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima
- pravnim fakultetima


Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.

 

nazad