sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Najave događaja


 
Datum: 29.04.2019.

Najava seminara: Preuzimanje rizika u osiguranju odgovornosti

 


Preuzimanje rizika u osiguranju odgovornosti
Liability Underwriting
 

 

 

Datum održavanja: petak, 31.05.2019.

Trajanje: 8 nastavnih sati

Predavač: Ana Kovačević

Rok za prijavu: 27.05.2019.


Glavna pitanja i teme u fokusu seminara

 

 • Zakonodavni okvir osiguranja odgovornosti s posebnim osvrtom na osiguranje odgovornosti za neispravan proizvod i EU Direktivu
 • Pretpostavke odgovornosti i temeljna načela odgovornosti
 • Osiguranje profesionalne odgovornosti, značajke, sličnosti i razlike s ostalim vrstama osiguranja od odgovornosti
 • Razumijevanje rizika i identifikacija potreba klijenata
 • Procjena rizika
 • Primjeri šteta
 • Pogled reosiguratelja
 • Isključenja, rizici koje je moguće osigurati uz posebna ugovaranja i rizici koje nije moguće obuhvatiti osiguranjem odgovornosti


Cilj seminara:

 • Razumjevanje osnovnih principa u osiguranju odgovornosti
 • Snalaženje u raznim vrstama osiguranja odgovornosti
 • Razumijevanje nužnih isključenja i mogućih proširenja pokrića

 

Seminar je namijenjen:

 • distributerima osiguranja odgovornosti;
 • svim djelatnicima društva za osiguranje koji su uključeni u prodaju polica, preuzimanje rizika i rješavanje šteta s osnova odgovornosti
 • zastupnicma i brokerima koji sudjeluju u predlaganju i sklapanju ugovora o osiguranju odgovornosti, kreiraju upit za osiguranjem i pružaju pomoć pri upravljanju i izvršavanju ugovora o osiguranju odgovornosti
 • svim ostalim distributerima osiguranja odgovornosti
 • svim zainteresiranima

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.

 

 

nazad