sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Najave događaja


 
Najava seminara:: Ugovor o osiguranju za nepravnike
Datum: 04.02.2020.

Najava seminara:: Ugovor o osiguranju za nepravnike
Ugovor o osiguranju za nepravnike     Datum održavanja: utorak, 31.03.2020. Trajanje: 8 nastavnih sati Predavači: Dr.sc. Marijan Ćurković, izv.prof. Rok za prijavu: 26.03.2020. Glavna pitanja i teme u fokusu seminara: • definicija ugovora o osiguranju, • stranke ugovora o osiguranju, • forma (oblik) ugovora o osiguranju, • uvjeti osiguranja s posebnim...
detaljnije
Najava seminara: Temeljni seminar o osiguranju XXIII
Datum: 03.02.2020.

Najava seminara: Temeljni seminar o osiguranju XXIII
TEMELJNI SEMINAR O OSIGURANJU XXIII   Datum održavanja: 16.-20. ožujka 2020. i 06.-10. travnja. 2020., prema rasporedu u dokumentu u nastavku teksta. Mjesto održavanja: Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71, Zagreb. Trajanje: 60 nastavnih sati. Sadržaj seminara: 26 lekcija iz 7 glavnih tematskih cjelina. Seminar je namijenjen: Djelatnicima u osiguranju i svima drugima koji žele...
detaljnije
Najava: Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja
Datum: 24.01.2020.

Najava: Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja
 EDUKACIJA: ZAJEDNIČKI MODULI - OPĆI DIO   Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) utvrđena je obveza edukacije za sve distributere osiguranja i reosiguranja i ostale upisane u Registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u minimalnom trajanju od 15 sati godišnje. Hrvatski ured za osiguranje...
detaljnije
ARHIVA