sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Najave događaja


 
Najava: Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja
Datum: 31.10.2019.

Najava: Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja
EDUKACIJA: ŽIVOTNA OSIGURANJA I INVESTICIJSKI PROIZVODI OSIGURANJA   Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) utvrđena je obveza edukacije za sve distributere osiguranja i reosiguranja i ostale upisane u Registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u minimalnom trajanju od 15 sati godišnje za...
detaljnije
Najava seminara:: Štetno ponašanje zaposlenika kao interni sigurnosni rizik poslovanja društva za osiguranje
Datum: 20.10.2019.

 Štetno ponašanje zaposlenika kao interni sigurnosni rizik poslovanja društva za osiguranje   Datum održavanja: srijeda, 20.11.2019. Trajanje: 8 nastavnih sati Predavači: Doc.dr.sc. Josip Pavliček Rok za prijavu: 16.11.2019. Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:   U fokusu seminara biti će nelojalni zaposlenici kao izvor sigurnosnih rizika za poslovanje društava za...
detaljnije
Najava seminara: Osiguranje i popravljanje (naknada) štete
Datum: 30.09.2019.

Najava seminara: Osiguranje i popravljanje (naknada) štete
  OSIGURANJE I POPRAVLJANJE (NAKNADA) ŠTETE     Datum održavanja: srijeda, 09.10.2019. Trajanje: 8 nastavnih sati Predavači: Berislav Matijević Rok za prijavu: 07.10.2019. Glavna pitanja i teme u fokusu seminara  Seminar se sastoji od tri međusobno zavisna modula kojima je cilj upoznati polaznike sa: a) odnosom osiguranja i popravljanja štete (osigurateljno...
detaljnije
ARHIVA