sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Najave događaja


 
Datum: 24.01.2020.

Najava: Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja

 EDUKACIJA: ZAJEDNIČKI MODULI - OPĆI DIO

 

Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) utvrđena je obveza edukacije za sve distributere osiguranja i reosiguranja i ostale upisane u Registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u minimalnom trajanju od 15 sati godišnje.

Hrvatski ured za osiguranje – Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju kao ovlašteni edukator od strane HANFA-e provodi program Kontinuirane edukacije. Sam program je podijeljen na ukupno 6 seminara strukturiranih prema područjima za koje je distributer licenciran od strane HANFA-e te se navedeni seminari međusobno kombiniraju s ciljem ostvarenja potrebnog broja minimalnih sati sukladno Pravilniku.

 

Datum održavanja seminara: 17. veljače 2020. godine

Mjesto održavanja seminara: Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71, Zagreb

Polaznicima ove edukacije u Registru HANFA-e se upisuje 8 sati obavezne godišnje edukacije.

 

Prijave su otvorene do 13. veljače 2020., uključujući i taj dan.

Cijena seminara iznosi 200,00 kn (PDV nije uključen).

Raspored seminara te prijavnicu preuzmite u nastavku ovog teksta.

 

 

nazad