sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Najave događaja


 
Datum: 04.02.2020.

Najava seminara:: Ugovor o osiguranju za nepravnike

Ugovor o osiguranju za nepravnike

 

 

Datum održavanja: utorak, 31.03.2020.

Trajanje: 8 nastavnih sati

Predavači: Dr.sc. Marijan Ćurković, izv.prof.

Rok za prijavu: 26.03.2020.


Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

• definicija ugovora o osiguranju,
• stranke ugovora o osiguranju,
• forma (oblik) ugovora o osiguranju,
• uvjeti osiguranja s posebnim osvrtom na ništave odredbe uvjeta osiguranja,
• rizik kao bitan sastojak ugovora o osiguranju,
• prestanak ugovora o osiguranju (otkaz zbog neplaćanja premije osiguranja,, raskid, prestanak rizika, uništenje stvari....),
• obveze stranaka iz ugovora o osiguranju, posebno: isplata osigurnine, rokovi, predujam, naknada štete;
• ugovor o osiguranju od odgovornosti (položaj treće osobe, prigovori osiguratelja, klauzule u uvjetima, klauzula o zabrani priznanja i/ili odbijanja odštetnog zahtjeva, vrste ugovora o osiguranju od odgovornosti...),
• ugovor o osiguranju osoba (nezgoda, život, specifičnosti instituta...),
• specifičnosti ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti

 


Seminar je namijenjen:

• početnicima u osiguranju
• članovima managamenta koji nisu pravnici
• svim ostalim zainteresiranima


Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznica u nastavku.

nazad