sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 02.02.2016.

Najava seminara: Aktuaristika za neaktuare - životna osiguranja (Zagreb, 29.2.2016.)

AKTUARISTIKA ZA NEAKTUARE – ŽIVOTNA OSIGURANJA
Datum održavanja: Ponedjeljak, 29. veljače 2016. godine
Trajanje: 8 nastavnih sati
Predavač: Jasminka Horvat Martinović
Rok za prijavu: 25. veljače 2016. godine
Polaznici će na kraju edukacije:

- vladati osnovama aktuaristike u životnim osiguranjima

- biti upoznati s različitim proizvodima životnog osiguranja

- biti upoznati s metodama koje se koriste pri izračunu premije za proizvode životnih osiguranja

- razumjeti načela za izračun pričuva za životna osiguranja

- razumjeti utjecaj pričuva na rezultat poslovanja društva

Poziv na prijavu za seminar s više informacija te prijavnicu možete preuzeti ispod.

 

nazad