sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 01.03.2016.

Najava seminara i radionice "Kako jednostavno riješiti konflikt za 15 min?" (Zagreb, 8.4.2016.)

KAKO JEDNOSTAVNO RIJEŠITI KONFLIKT ZA 15 MIN?

Datum održavanja: 8.4.2016. godine

Mjesto održavanja: Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73, Zagreb

Trajanje: 8 nastavnih sati

Cilj seminara: Omogućiti polaznicima da steknu uvid u proces nastajanja nesuglasica s fokusom na krizne situacije iz procesa obrade šteta (trenutak prijave, procjene, ponude, nagodbe).
Upoznati se s tehnikama efektivne komunikacije i praćenja govora tijela, znati pravilno postupiti u izazovnim situacijama i imati kontrolu komunikacije u kontaktu sa štetnikom i oštećenikom.

Seminar je namijenjen voditeljima odjela šteta, likvidatorima šteta, procjeniteljima šteta, referentima za prijavu šteta, svima uključenima u proces obrade šteta koji žele osvježiti svoje znanje i vještine za sprječavanje i rješavanja konflikta, svima kojima je sastavni dio posla komunikacija s klijentima, svima koji žele unaprijediti vještinu komunikacije i upravljanja konfliktima.

Predavač: Barbara Grgurić

Rok za prijavu: 4.4.2016. godine

Poziv na prijavu za seminar s više informacija te prijavnicu možete preuzeti ispod.

 

nazad