sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 07.02.2020.

Najava seminara: Imovinska osiguranja - prijevremeni prestanak

Imovinska osiguranja - prijevremeni prestanak

 

Datum održavanja: četvrtak, 12. ožujka 2020.

Trajanje: 8 nastavnih sati

Predavači: Berislav Matijević

Rok za prijavu: 09.03.2020.


Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

Seminar se sastoji od četiri međusobno zavisna modula kojima je svrha, na jednostavan i sistematizirani način, upoznati polaznike sa:

a) općim pravilima koja vrijede za sve odnose koji se pojavljuju u imovinskim osiguranjima, relevantnim u slučaju njihova prijevremena prestanka (nastajanje, redovito odvijanje i (redoviti) prestanak odnosa u imovinskim osiguranjima, vrijeme trajanja ugovora – vrijeme trajanja učinaka ugovora, sukcesivnost osiguranja, prijava okolnosti značajnih za ocjenu rizika, itd.)

b) razlozima i posljedicama prijevremenog prestanka odnosa koji se pojavljuju u imovinskim osiguranjima (neplaćanje premije osiguranja, smanjenje rizika, povećanje rizika, poništaj ugovora, itd.)

c) prijevremeni raskid, otkaz i odustanak od ugovora o imovinskom osiguranju (u slučaju kratkoročnog, dugoročnog i višegodišnjeg osiguranja imovine - stvari i osiguranja od odgovornosti – uključujući i obavezna osiguranja, u slučaju osiguranja sklopljenog daljinskim sredstvima komunikacije itd.)

d) meritornom praksom

 


Seminar je namijenjen:

  • distributerima osiguranja - osigurateljima
  • osobama pravne naobrazbe (sucima, odvjetnicima, pravnim zastupnicima, odvjetničkim pripravnicima)
  • djelatnicima (koji nisu pravne naobrazbe) koji rade na obradi predmeta iz imovinskih osiguranja
  • posrednicima i zastupnicima u osiguranju, te ostalim distributerima osiguranja
  • stručnim službama ministarstava i drugim institucijama javnog prava
  • pravnim fakultetima


Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznica u nastavku.

nazad