sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 30.09.2019.

Najava seminara: Osiguranje i popravljanje (naknada) štete

 


OSIGURANJE I POPRAVLJANJE (NAKNADA) ŠTETE
 

 

Datum održavanja: srijeda, 09.10.2019.

Trajanje: 8 nastavnih sati
Predavači: Berislav Matijević

Rok za prijavu: 07.10.2019.


Glavna pitanja i teme u fokusu seminara

 Seminar se sastoji od tri međusobno zavisna modula kojima je cilj upoznati polaznike sa:

a) odnosom osiguranja i popravljanja štete (osigurateljno poimanje štete, razvrstavanje šteta u osiguranju, pravni karakter osigurnine, utvrđivanje osigurnine, odnos: šteta – svota osiguranja – (stvarna) vrijednost osigurane imovine – način osiguranja, podosiguranje, nadosiguranje, višestruko i dvostruko osiguranje, itd.

b) temeljnim načelima popravljanja štete (šteta u smislu odštetnog prava, razvrstavanje šteta u odštetnom pravu, utvrđivanje štete u odštetnom pravu, popravljanje postojeće imovinske štete, popravljanje postojeće neimovinske štete, popravljanje buduće imovinske štete, popravljanje buduće neimovinske štete, dospijeće pravične novčane naknade, itd.

c) meritornom praksom

 

 


Seminar je namijenjen:

  • distributerima osiguranja
  • sucima
  • odvjetnicima
  • pravnim zastupnicima
  • djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja od automobilske odgovornosti
  • stručnim službama ministarstava
  • stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima
  • pravnim fakultetima


Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.

 

nazad