sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 01.10.2019.

Najava seminara: Osiguranje imovine od svih rizika (all risks)

osiguranje imovine od svih rizika
(All risks)

 

 

Datum održavanja: četvrtak, 24.10.2019.

Trajanje: 8 nastavnih sati

Predavači: Darko Vrkljan i Alan Jelovečki

Rok za prijavu: 21.10.2019.


Glavna pitanja i teme u fokusu seminara

 

1. Osnovni pojmovi i pravni okvir imovinskih osiguranja
2. Osiguranje svih rizika („All risks“)
- koncept osiguranja imovine od svih rizika
- osiguranje od svih rizika vs osiguranje od imenovanih opasnosti
- uvjeti osiguranja/osigurateljna pokrića
- preuzimanje rizika (underwriting)
- primjeri iz prakse
3. Case study

 

 

Cilj seminara:

- ukazati na značaj, ulogu i specifičnosti All risks osiguranja imovine
- upoznati sudionike s procesom preuzimanja rizika
- kroz radionicu i case study objasniti ulogu All risks osiguranja imovine

 

Seminar je namijenjen:

- osigurateljima, posebice u segmentu preuzimanja rizika i razvoja proizvoda
- ostalim distributerima osiguranja, sucima trgovačkih sudova i odvjetnicima
- inženjerima kontrole rizika
- stručnim službama trgovačkih društava zaduženima za osiguranje imovine i upravljanje rizicima
- svima koji žele znati više o funkcioniranju osiguranja imovine od svih rizika
 


Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.

nazad