sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 08.08.2018.

Najava seminara: Osiguranje od automobilske odgovornosti: 100 pitanja i 100 odgovora

 

OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI:
100 PITANJA I 100 ODGOVORA
 


Datum održavanja: petak, 28.09.2018.

Trajanje: 8 nastavnih sati
Predavač: Berislav Matijević

Rok za prijavu: 24.09.2018.Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

 • osiguranje od automobilske odgovornosti
 • zakonodavni okvir
 • ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti
 • opseg pokrića
 • svote osiguranja (dovoljnost i pravilo proporcije)
 • isključenja iz osiguranja
 • gubitak prava iz osiguranja
 • položaj trećih oštećenih osoba
 • vozač kao treća osoba
 • poslodavac treće oštećene osobe
 • uporaba motornog vozila
 • pravni status vučnog i priključnog vozilo
 • rokovi obrade odštetnih zahtjeva
 • isplata nespornog iznosa
 • pravo regresa osiguratelja AO
 • naknada štete od nepoznatog vozila
 • naknada štete od neosiguranog vozila
 • naknada štete od vozila inozemne registracije
 • sudska praksa
Seminar je namijenjen:

 • osigurateljima, brokerima i zastupnicima u osiguranju
 • sucima
 • odvjetnicima
 • pravnim zastupnicima
 • djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja
 • stručnim službama ministarstava
 • stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima
 • pravnim fakultetima

 

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.

 


 

nazad