sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 29.05.2020.

ON-LINE seminar: Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja


Datum održavanja: ponedjeljak, 15. lipnja 2020.

Mjesto održavanja: ON-LINE seminar (Webex)

Trajanje: 4 nastavna sata

Predavači: Marijo Gerek

Rok za prijavu: 12.06.2020.Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

• Općenito o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
• Posebnosti ugovaranja police nezgode
• Dopunski rizici uz osiguranje od nezgode
• Odredbe i pravila sklapanja polica osiguranja od nezgode
• Pregled osiguranih i neosiguranih rizika
• Primjeri sklapanja ugovora o osiguranju
• Putno zdravstveno osiguranje
• Reosiguranje

 

Cilj seminara:

• Pojašnjenje ugovornih odredaba u osiguranju od nezgode
• Utvrditi razliku između pokrivenih i nepokrivenih rizika
• Pregled i objašnjenje dopunskih rizika
• Pregled tarifa specifičnih djelatnosti
• Načini plasiranja rizika u reosiguranje

 

Seminar je namijenjen:

• djelatnicima u osiguranju zaduženima za izradu ponuda za komercijalne klijente
• djelatnicima u osiguranju zaduženima za procjenu rizika
• posrednicima i zastupnicima u osiguranju
• ostalim zainteresiranima.
 

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznica u nastavku.

nazad