sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 10.10.2016.

Seminar: Aktuaristika za neaktuare – Neživotna osiguranja

Aktuaristika za neaktuare – Neživotna osiguranja
Datum održavanja: Petak, 14. listopada 2016. godine
Trajanje: 8 nastavnih sati
Predavač: Jasminka Horvat Martinović
Rok za prijavu: 10. listopada 2016. godine
Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:
uvod u aktuaristiku
      osnovni pojmovi i definicije,
      uloga i odgovornosti aktuara,
neživotna osiguranja,
      određivanje premije za proizvode
      neživotnih osiguranja,
      pričuve u neživotnom osiguranju,
      praćenje i analiza portfelja,
      uloga reosiguranja
Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti ispod.


nazad