sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 01.09.2016.

Seminar "Prijevare u osiguranju", Zagreb, 07.10.2016. 

GLOBALNA POJAVA: PRIJEVARE U OSIGURANJU
Otkrijte kako detektirati i istražiti prijevare u osiguranju

Datum održavanja: Petak, 7. listopada 2016. godine

Trajanje: 8 nastavnih sati

Predavači:
mr.sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
mr.sc. Damir Kulišić, dipl.ing. kemije
Berislav Barišić Jaman, dipl.ing. strojarstva, glavni vještak za prometna vještačenja, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“, MUP
Dinka Rajčić, dipl.iur
Senka Jantošik Ikanović, struč. spec. crim.

Rok za prijavu: 3. listopada 2016. godine

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

- angažiranje detektivskih agencija u postupcima naknade štete – dokaz koji se (posredno) koristi u postupcima
- pravni okvir i sudska praksa na području (ne)korištenja dokaza pribavljenih angažiranjem detektivskih agencija
- motivi, scenarij, traseologija i dokazivanje paleži i namjerno uzrokovanih eksplozija
- sve mogućnosti u slučaju angažiranja detektiva
- obaveze i odgovornosti detektiva
- najčešći načini namještanja prometnih nesreća,
- uloga vještaka u otkrivanju i dokazivanju namještene prometne nesreće,
- raspolaganje rezultatima istraživanja
- detektivski savjeti - oblik pružanja stručne pomoći/intelektualna podrška klijentima
- konkretni predmeti s rezultatima

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti ispod.


nazad