Prijavi se

Događanja i seminari

Mogućnosti poboljšanja procesa prijave štete s ciljem otkrivanja prijevara osiguranja

Datum događanja

24.09.202009:00 - 12:15

Mjesto održavanja: ONLINE seminar (Webex)
Trajanje: 4 nastavna sata
Predavači: doc.dr.sc. Josip Pavliček
Rok za prijavu: 22.09.2020.

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

U fokusu seminara biti će proces prijave štete od strane klijenata.
Je li u procesu prijave štete narušena ravnoteža između susretljivosti prema klijentima i potrebe osiguranja da što brže i učinkovitije otkrije pokušaje prijevare?
Koje su prednosti i nedostaci pojedinog oblika prijave štete i kako što bolje iskoristiti prednosti primjerice online prijave štete ili pak telefonske prijave štete?
Kako ispravnim pitanjima dobiti baš one informacije koje su potrebne za obradu štete?
Kako pitanjima isprovocirati prevaranta da se već na početku utopi u svojoj laži?
Kako naučiti čitati „između redaka“ prijave štete i iz toga izvući više informacija nego što bi prevarant to želio?

 


Ciljevi seminara:

Glavni cilj seminara je potaknuti stručnjake društava za osiguranje da iskoriste što je bolje moguće svaku priliku za otkrivanje pokušaja prijevare. Na žalost u postojećoj osigurateljnoj praksi se nedovoljno posvećuje pažnja prvom, a ponekad i najvažnijem trenutku u tom procesu, a to je zaprimanje prijave o šteti.

Naglasak će tijekom seminara biti na različitim vrstama pitanja, načinu njihovog konstruiranja te rezultatima koje postižemo pojedinim pitanjem ili uputom te kako to utječe na klijente koji imaju namjeru podnijeti lažnu prijavu štete.
Važan cilj seminara je i podizanje kompetencija djelatnika društava za osiguranje koji rade na zaprimanju prijava štete kako bi mogli svojim ispravnim usmjeravanjem, davanjem uputa i postavljanjem odgovarajućih pitanja dobiti što više informacija koje će njihovim kolegama u kasnijim fazama obrade štete biti od koristi za donošenje odluka.
I u konačnici, važan cilj je i poticanje promjena u procesu zaprimanja prijava o šteti, prilagodbi tog procesa suvremenim oblicima komuniciranja i načina poslovanja, a da budu ostvareni dodatni pozitivni učinci na otkrivanje prijevara osiguranja.


Seminar je namijenjen:
 

  • direktorima osigurateljnih sektora društava za osiguranje
  • voditeljima odjela prijave šteta
  • voditeljima odjela procjene šteta
  • procjeniteljima šteta
  • svim zaposlenicima društava za osiguranje koji komuniciraju sa sudionicima u nastalim osiguranim slučajevima, tj. potencijalnim akterima mogućih prijevara u osiguranju.