Prijavi se

Događanja i seminari

Webinar: Vinkulacija ili cesija police osiguranja radi osiguranja potraživanja - poredbena analiza problema iz prakse

Datum događanja

18.10.202109:30 - 12:45

Praktični problemi s kojima se suočavaju osiguratelji, banke i drugi korisnici vinkulirane odnosno cedirane police osiguranja prilikom pokušaja naplate

Vrijeme održavanja│ 18. listopada 2021. s početkom u 09:30 sati

Mjesto održavanja│ online putem Webex platforme

Predavači│Izv. prof. dr.. sc. Mišo Mudrić i Zoran Tasić

Trajanje│ 4 nastavna sata

Jezik webinara│ Hrvatski

Rok za prijavu│ 15.10.2021.

O webinaru | Domaće tržište osiguranja u posljednjih nekoliko godina bilježi porast uporabe instituta vinkulacije police osiguranja, a što je posebice primjetno na primjeru vinkulacije police životnog osiguranja u korist banaka. Sam pravni pojam vinkulacije police osiguranja nije precizno definiran i rastumačen kroz postojeće zakonodavstvo odnosno pravnu literaturu, uz što se veže i činjenica kako sudska praksa ponekad različito pristupa utvrđivanju temeljenih prava i obveza osoba povezanih pravnim odnosom vinkulacije. Samim time, osobe koje u svom poslovanju redovito posežu za uporabom instituta vinkulacije police osiguranja, nerijetko bivaju iznenađene ishodom takvih postupaka, odnosno različitim situacijama koje se događaju u poslovnoj praksi i koje dovode do nemogućnosti naplate po vinkuliranoj polici osiguranja. Slični problemi zamjetni su i u poredbenoj praksi koja upozorava na čitav niz problema koji se javljaju u praktičnoj primjeni vinkulacije police osiguranja, osobito kada je riječ o pokušaju naplate potraživanja. Istovremeno, institut ustupa odnosno cesije police osiguranja radi osiguranja naplate potraživanja sve se više koristi u međunarodnom poslovanju iz razloga što su prepoznate određene beneficije korištenja tog instituta u odnosu na klasičnu vinkulaciju police osiguranja. Neovisno o navedenom, i sam institut ustupa odnosno cesije police osiguranja radi osiguranja suočen je s čitavim nizom problema u primjeni, a što se poglavito odnosi na pitanje valjane obavijesti o takvom ustupu odnosno cesiji, te činjenicom kako izbor mjerodavnog prava u bitnome utječe na pravne uvjete koji moraju biti zadovoljeni kako bi pravni posao bio valjan, a o čemu pravni subjekti u praksi počesto ne razmišljaju unaprijed. Konačno, novija osigurateljna praksa prepoznaje i specijalizirane police osiguranja čiji se sadržaj odnosi na osiguranje određene vrste potraživanja, a čija uporaba u određenim situacijama može zamijeniti klasičnu vinkulacije police osiguranja, ili ustup odnosno cesiju osiguranja radi osiguranja naplate potraživanja.

Glavna pitanja i teme u fokusu webinara:

 • Što točno predstavlja institut vinkulacije police osiguranja i čemu služi, te koja prava proizlaze iz vinkulirane police osiguranja za banku u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana?
 • Kakav je pravni položaj banke u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana u slučaju odbijanja osiguratelja na isplatu osigurnine?
 • Postoje li određene dodatne obveze osiguratelja u odnosu na banku u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana, osim temeljne obveze na isplatu osigurnine izravno ili prema specifikaciji banke u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana?
 • Ima li banka u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana pravo na isplatu u slučaju da korisniku osiguranja ne pripada pravo na isplatu osigurnine?
 • Ima li banka u čiju je korist polica osiguranja vinkulirana pravo istaći sve prigovore prema osiguratelju kao i sam osiguranik?
 • Što čini razliku između vinkulacije police osiguranja i ustupa odnosno cesije svih dužnikovih prava iz ugovora o osiguranju?
 • Koje uvjete u vezi forme i sadržaja mora zadovoljavati obavijest o cesiji osiguratelju, kako bi ista proizvodila očekivane pravne učinke?
 • Kakav je utjecaj mjerodavnog prava na pravnu valjanost obavijesti o cesiji osiguratelju?
 • O čemu treba voditi računa kada se sastavlja ugovor o ustupu ili cesiji osiguranja radi osiguranja naplate potraživanja u formi javnobilježničke (solemnizirane) isprave?
 • O čemu treba voditi računa kada se vrši upis u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja FINA-e?
 • Kakva je uloga ustupa odnosno cesije osiguranja kao razlučnog prava u stečaju korisnika kredita?


 

Cilj webinara:

Cilj seminara je pažljivo analizirati i izložiti pravnu osnovu vinkulacije police osiguranja i ustupa odnosno cesije police osiguranja radi osiguranja potraživanja, usporediti njihove pravne učinke u odnosnu na prava i obveze povezanih stranaka, te upozoriti na čitav niz problema koji se redovito pojavljuju u praksi domaćih i stranih sudova. Izlaganja će se temeljiti na primjerima iz domaće i strane sudske prakse kroz koje će polaznici seminara biti upoznati s potencijalnim neočekivanim pravnim posljedicama koje proizlaze iz uporabe navedenih instituta. Svrha seminara jest polaznicima omogućiti cjelokupan pregled navedene materije te precizirati prednosti i nedostatke korištenja navedenih instituta, a kako bi isti u vlastitom poslovanju bili u mogućnosti procijeniti koji institut i kod koje vrste pravnih poslova više odgovara njihovim potrebama, te potrebama njihovih klijenata. Istovremeno, polaznici seminara će biti upoznati sa svim nedostacima i ograničenjima koje izbor pojedinog prethodno navedenog instituta nosi, a kako bi bili u mogućnost procijeniti rizik ugovaranja određenog pravnog posla uz korištenje pojedinog instituta, odnosno predvidjeti neželjene pravne posljedice do kojih uporaba pojedinog instituta može dovesti.

 

Kotizacija:     zaposlenici članica HUO  - 500,00 kn 

                        ostali zainteresirani – 700,00 kn*


Naknade su izražene bez PDV-a.
 

* pravna osoba koja uputi više od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 600,00 kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 500,00 kn.

Dokumenti za preuzimanje

vinkulacija.pdf