Prijavi se

Edukacije

Vrste seminara

Pogram edukacije Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju razvijen je na temelju aktualnih potreba osigurateljne djelatnosti u Hrvatskoj te obuhvaća edukaciju pripravnika – početnika u osiguranju i specijalističku edukaciju.

Sukladno tome Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju u svojoj ponudi ima tri vrste edukacija:
 

 • Temeljni seminar o osiguranju,
 • Specijalistički seminari, radionice i sl.
 • Kontinuirana edukacija

  .

Temeljni seminar o osiguranju

Temeljni seminar o osiguranju obrađuje uvodne, temeljne teme o djelatnosti osiguranja. Seminar je namijenjen svima kojima je nužno opće znanje iz područja osiguranja.

Predavanja su organizirana u 2 tjedna u ukupnom trajanju od 60 nastavnih sati, odnosno kod online itvođenja nastave trajanje je ukupno 37 nastavnih sati

Nakon odslušanih predavanja polaznici seminara pristupaju završnom ispitu, te im se, ukoliko ga polože, na posebnoj svečanosti uručuje diploma o njegovu uspješnom završetku.

Završni ispit je u pisanom obliku, a usmenom završnom ispitu pristupa onaj kandidat koji eventualno ne zadovolji na pismenom završnom ispitu.
 

Specijalistički seminari i radionice

Specijalistički seminari i radionice organiziraju se sukladno prethodno iskazanim potrebama društava za osiguranje.

Specijalistički seminari i radionice su jednodnevni. Polaznicima koji odslušaju pojedini specijalistički seminar/radionicu uručuje se potvrda o pohađanju.


Napomena: Specijalistički seminari i radionice održane nakon 30. lipnja 2019. godine ne vrednuju se u smislu prikupljanja najmanje 15 sati obvezne edukacije godišnje, već je to moguće ostvariti isključivo na seminarima Kontinuirane edukacije. 

Kontinuirana edukacija

Hrvatski ured za osiguranje - CEDOH, kao ovlašteni edukator od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u ponudi ima  programe Kontinuirane edukacije za sve distributere osiguranja i distributere reosiguranja, u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), kako kako bi  ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije iz područja za koje su licencirani.

Program Kontinuirane edukacije pripremljen je u skladu s Pravilnikom, a predavači su vrhunski stručnjaci iz područja osiguranja i financija:
 

 • Snježana Bertoncelj
 • Prof. dr. sc. Marijan Ćurković
 • Željko Jukić
 • Doc. dr. sc. Jakša Krišto
 • Renata Sabljić
 • Ljiljana Zekan
   

Program Kontinuirane edukacije je podijeljen na 6 zasebnih seminara, koji se međusobno kombiniraju:
 

 • Opći dio - zajednički moduli
 • Neživotna osiguranja
 • Pojedine vrste neživotnih osiguranja-TA
 • Pojedine vrste neživotnih osiguranja-S
 • Investicijski proizvodi osiguranja
 • Životna osiguranja i investicijski proizvodi osiguranja

Kontakt

Hrvatski ured za osiguranje

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH)
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
Tel.:  +385 1 46 96 600
         + 385 1 46 96 626
Fax.: +385 1 46 96 660
E-mail: cedoh@huo.hr