Prijavi se

Edukacije

Vrste seminara

Pogram edukacije Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju razvijen je na temelju aktualnih potreba osigurateljne djelatnosti u Hrvatskoj te obuhvaća edukaciju pripravnika – početnika u osiguranju i specijalističku edukaciju.

Sukladno tome Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju u svojoj ponudi ima tri vrste edukacija:
 

 • Temeljni seminar o osiguranju,
 • Specijalistički seminari, radionice i sl.
 • Kontinuirana edukacija

  .

Temeljni seminar o osiguranju

Temeljni seminar o osiguranju obrađuje uvodne, temeljne teme o djelatnosti osiguranja. Seminar je namijenjen svima kojima je nužno opće znanje iz područja osiguranja.

Predavanja u ukupnom trajanju od 57 nastavnih sat isu organizirana u 2 odnosno 3 tjedna u slučaju online izvođenja seminara


Nakon odslušanih predavanja polaznici seminara pristupaju završnom ispitu, te im se, ukoliko ga polože, na posebnoj svečanosti uručuje diploma o njegovu uspješnom završetku.

Završni ispit je u pisanom obliku, a usmenom završnom ispitu pristupa onaj kandidat koji eventualno ne zadovolji na pismenom završnom ispitu.
 

Specijalistički seminari i radionice

Specijalistički seminari i radionice organiziraju se sukladno prethodno iskazanim potrebama društava za osiguranje.

Specijalistički seminari i radionice su jednodnevni. Polaznicima koji odslušaju pojedini specijalistički seminar/radionicu uručuje se potvrda o pohađanju.


Napomena: Specijalistički seminari i radionice održane nakon 30. lipnja 2019. godine ne vrednuju se u smislu prikupljanja najmanje 15 sati obvezne edukacije godišnje, već je to moguće ostvariti isključivo na seminarima Kontinuirane edukacije. 

Kontinuirana edukacija

Hrvatski ured za osiguranje - CEDOH, kao ovlašteni edukator od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u ponudi ima  programe Kontinuirane edukacije za sve distributere osiguranja i distributere reosiguranja, u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), kako kako bi  ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije iz područja za koje su licencirani.

Program Kontinuirane edukacije pripremljen je u skladu s Pravilnikom, a predavači su vrhunski stručnjaci iz područja osiguranja i financija:
 

 • Snježana Bertoncelj
 • Prof. dr. sc. Marijan Ćurković
 • Željko Jukić
 • Izv. prof. dr. sc.. Jakša Krišto
 • Renata Sabljić
 • Ljiljana Zekan
   

Program Kontinuirane edukacije je podijeljen na 6 zasebnih seminara, koji se međusobno kombiniraju:
 

 • Opći dio - zajednički moduli
 • Neživotna osiguranja
 • Pojedine vrste neživotnih osiguranja-TA
 • Pojedine vrste neživotnih osiguranja-S
 • Investicijski proizvodi osiguranja
 • Životna osiguranja i investicijski proizvodi osiguranja

 

Plan edukacija za period 2/2024 do 2/2026  je podložan promjenama, ovisno o iskazanom interesu sudionika.

Kontakt

Hrvatski ured za osiguranje

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH)
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
Tel.:  +385 1 46 96 600
         + 385 1 46 96 626
Fax.: +385 1 46 96 660
E-mail: cedoh@huo.hr