Prijavi se

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH)

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH) osnovan je potkraj listopada 2008. godine pri Hrvatskom uredu za osiguranje, kada se u kontekstu rasta i razvoja tržišta osiguranja (dodatno i trajno) školovanje nametnulo kao imperativ, bilo da je riječ o početnicima ili onima s višegodišnjim iskustvom koji žele nadograditi stečena znanja iz određenih područja osiguranja.

Temeljeni cilj osnivanja Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju jest promicanje struke osiguranja kroz edukaciju i stručno usavršavanje djelatnika u osigurateljnom sektoru. Djelatnost CEDOH–a primarno se odnosi na organizaciju različitih edukativnih aktivnosti o aktualnim pitanjima u kontekstu hrvatskog tržišta osiguranja poput stručnih seminara, radionica, panel diskusija (okrugli stolovi), savjetovanja i sl.

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje donio je 4. prosinca 2019. godine, na svojoj 259. sjednici, Odluku o imenovanju članova Znanstvenog vijeća CEDOH-a.

Znanstveno vijeće CEDOH-a odgovorno je za kreiranje i izvršenje programa edukacije djelatnika u osiguranju, predlaganje i izbor tema seminara i radionica, predlaganje i izbor predavača, te za provedbu završnih ispita.

Članovi Znanstvenog vijeća CEDOH-a u dvogodišnjem mandatu 2019.-2021. godine

1. Vančo Balen
2. prof. dr. sc. Marijan Ćurković, predsjednik Vijeća
3. Slaven Dobrić
4. Jasminka Horvat Martinović
5. Željko Jukić
6. Marin Matijaca
7. dr. sc. Damir Zorić

Znanstveno vijeće predlaže program edukacije djelatnika u osiguranju, predlaže predavače te provodi završne ispite. Za koordinaciju rada CEDOH-a i suradnju sa Znanstvenom vijećem zadužen je direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Saznaj više o seminarima

Kontakt

Hrvatski ured za osiguranje

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH)
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 46 96 600
Fax.: +385 1 46 96 660
E-mail: cedoh@huo.hr