Prijavi se

Granično osiguranje

Granično osiguranje

U međunarodnom cestovnom prometu motornim vozilima, u svrhu zaštite žrtava prometnih nesreća koja su prouzročila vozila stranih registracijskih oznaka istovremeno postoje tri sustava:
 

  • sustav zelene karte koji podrazumijeva graničnu kontrolu postojanja i valjanosti međunarodno priznatog unificiranog dokumenta - zelene karte – kojom se potvrđuje osigurateljno pokriće za posjećenu zemlju

  • sustav registracijske pločice koji podrazumijeva ukidanje granične kontrole zelene karte, s obzirom da registracijska pločica jamči postojanje valjanog osigurateljnog pokrića

  • sustav graničnog osiguranja koji se primjenjuje kada "zakaže" sustav zelene karte, odnosno sustav registracijske pločice.

Tko treba sklopiti granično osiguranje?

Sukladno Direktivi 2009/103/EZ o osiguranju od odgovornosti iz uporabe motornih vozila i članku 32. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, od 01. 07. 2013. vozila koja na teritorij Republike Hrvatske ulaze s teritorija trećih država nečlanica Europske unije moraju imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti (zelenu kartu) koja vrijedi za cjelokupno područje država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) i Švicarsku ili drugi dokaz o postojanju takvog osiguranja (registracijska pločica države potpisnice Multilateralnog sporazuma o jamstvu temeljem registracijske pločice: EEA + Andora, Srbija i Švicarska ili granično osiguranje).

Stoga pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske vozači vozila s registracijskim pločicama iz niže navedenih država - ne moraju imati zelenu kartu osiguranja niti su dužni zaključiti granično osiguranje te slobodno ulaze u Republiku Hrvatsku:

 


 

Vozači vozila sa registracijskim pločicama iz ostalih država članica Sustava zelene karte moraju imati zelenu kartu osiguranja valjanu za cjelokupno područje Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) i Švicarsku.


To su vozači vozila s registracijskim pločicama iz sljedećih država članica Sustava zelene karte osiguranja:
Premda su Bjelorusija, Iran i Rusija i nadalje članice Sustava zelene karte, od 01. 06. 2023. zelene karte izdate za RUS i BY vozila, a od 01. 01. 2024. za IR vozila, više nisu valjane u državama članicama Europskog gospodarskog prostora, bez obzira na eventualno dulji period valjanosti naveden na njima. Stoga vozači vozila s registracijskim pločicama Irana pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske moraju imati policu graničnog osiguranja odnosno zelenu kartu izdatu uz policu graničnog osiguranja po ovlasti nacionalnog Ureda za osiguranje neke od država članica Europskog gospodarskog prostora valjanu za cjelokupno područje Europskog gospodarskog prostora i Švicarsku (jedinstveno polje koje u rubrici br. 8 označava to područje ne smije biti prekriženo), dok su za vozila s registracijskim pločicama Bjelorusije i Rusije na snazi sankcije EU, sukladno Uredbi Vijeća (EU) 833/2014.


Ako vozači vozila iz gore navedenih zemalja (Albanija, Azerbajdžan...) nemaju zelenu kartu ili njihova zelena karta nije valjana, npr. istekla je važnost, odnosi se na drugo vozilo, prekrižena je međunarodna oznaka HR odnosno zajedničko polje za države članice EEA (rubrika br. 8)…, ti vozači pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske moraju zaključiti granično osiguranje od automobilske odgovornosti.

 

Vozači vozila s registracijskim pločicama zemalja izvan Sustava zelene karte osiguranja, npr. Izraela, Kanade, USA i svih drugih država uključujući i vozila s registracijskim pločicama Kosova, također moraju zaključiti granično osiguranje – ako nemaju policu graničnog osiguranja odnosno zelenu kartu izdatu uz policu graničnog osiguranja po ovlasti nacionalnog Ureda za osiguranje neke od država članica Europskog gospodarskog prostora i valjanu za cjelokupno područje Europskog gospodarskog prostora i Švicarsku (jedinstveno polje koje u rubrici br. 8 označava to područje ne smije biti prekriženo).

Koliko košta granično osiguranje i gdje se može sklopiti?

CJENIK PREMIJA ZA GRANIČNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

(u primjeni od 1. siječnja 2023.)
 

Granično osiguranje se može sklopiti na međunarodnim cestovnim, riječnim i pomorskim graničnim prijelazima, u poslovnicama društava za osiguranje kao i putem online trgovine: https://frontier-insurance.huo.hr/.

Ova se tablica premija primjenjuje za osiguranje motornih vozila fizičkih i pravnih osoba koja su registrirana izvan područja Republike Hrvatske, zemalja članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske.
 

NAPOMENE

Ova osiguranja sklapaju se na osnovi važećih Uvjeta za granično osiguranje od automobilske odgovornosti koji trebaju biti uručeni ugovaratelju, kao i Europsko izvješće o nezgodi.

Premija osiguranja se obračunava i naplaćuje u eurima.


Lake prikolice (do 750 kg NDM) te kamp prikolice (do 750 kg NDM) ne podliježu obvezi registracije, dakle niti obvezi osiguranja od automobilske odgovornosti.

Kome treba prijaviti štetu koju je prouzročilo vozilo koje je osigurano policom graničnog osiguranja?

Za štete nastale Republici Hrvatskoj

Pri obradi i likvidaciji podnesenih odštetnih zahtjeva temeljem police graničnog osiguranja, Društvo koje je izdalo policu graničnog osiguranja je obvezno pružiti pomoć pri likvidaciji štete:
 

  • uručiti oštećenom obrazac "odštetni zahtjev" te ga uputiti da ga uredno ispuni,
  • pregledati da li je odštetni zahtjev uredno ispunjen te potpisom ovlaštene osobe ovjeriti podatke iz odštetnog zahtjeva (identitet oštećenog i štetnika, navesti OIB, podatke iz prometne i vozačke dozvole, te dostupne podatke o osiguranju štetnika),
  • zaprimiti i evidentirati podneseni odštetni zahtjev.

     

Društvo će izvršiti izvid štete, pribaviti podatke potrebne za utvrđivanje osnova i visine štete (Zapisnik o očevidu, Europsko izvješće o nezgodi, izjave svjedoka, račun o izvršenom popravku vozila, račun o prijevozu oštećenog vozila, medicinsku dokumentaciju i sl.), te cjelokupnu dokumentaciju dostaviti Hrvatskom uredu za osiguranje na daljnju obradu.


Za štete nastale izvan Republike Hrvatske a u zemljama Europskog gospodarskog prostora i Švicarske

Pri obradi i likvidaciji podnesenih odštetnih zahtjeva temeljem police graničnog osiguranja, za štete nastale izvan Republike Hrvatske a u zemljama Europskog gospodarskog prostora i Švicarske, Društvo koje je izdalo policu graničnog osiguranja će štete rješavati sukladno Kretskom sporazumu i Pravilniku o obradi i likvidaciji međunarodnih šteta Hrvatskog ureda za osiguranje.