Prijavi se

Informacijski centar

Informacijski centar pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Informacijski centar pri Hrvatskom uredu za osiguranje osnovan je u smislu IV. Smjernice EU u skladu sa Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu, a prvenstvena zadaća Informacijskog centra je pružanje pomoći oštećenim osobama - žrtvama prometne nesreće pri utvrđivanju nadležnog osiguratelja od automobilske odgovornosti štetnika na dan štetnog događaja u slučaju prometne nesreće u zemlji i inozemstvu.

S obzirom na okolnosti nastanka prometne nesreće Informacijski centar može ponuditi informacije u sljedećim slučajevima:Od 2010. godine, potpisom Sporazuma Informacijskih centara o razmjeni podataka temeljem članka 23. Direktive 2009/103/EZ (prethodno čl. 5. Direktive 2000/26/EEZ odnosno 4. Direktive o obveznom osiguranju motornih vozila), Informacijski centar pri Hrvatskom uredu za osiguranje postao je član europskog Sustava zaštite posjetitelja pri Savjetu ureda – Council of Bureaux.

Popis svih Informacijskih centara na čijim mrežnim stranicama može temeljem registarske oznake tražiti odgovornog osiguratelja ili temeljem naziva odgovornog osiguratelja tražiti ovlaštenog predstavnika možete pronaći u nastavku.

Popis informacijskih centara

Država
BOSNA I HERCEGOVINA
CIPAR
CRNA GORA
SJEVERNA MAKEDONIJA
ŠPANJOLSKA
ŠVEDSKA
VELIKA BRITANIJA