Prijavi se

Pravobraniteljstvo na području osiguranja

Pravobraniteljstvo na području osiguranja

Od početka 2007. godine u Republici Hrvatskoj djeluje Pravobraniteljstvo na području osiguranja. Pravobraniteljstvo je osnovano na temelju Zakona o osiguranju kojim je djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje znatno proširena, na način da su mu uz postojeće poslove koje obavlja u svojstvu nacionalnog ureda zelene karte, poslove vođenja Garancijskog fonda, poslove vezane uz Uvjete i cjenike obveznih osiguranja u prometu..., dodijeljeni i neki drugi poslovi, između ostalog i poslovi rješavanja žalbi osiguranika odnosno oštećenih osoba.

Pravobraniteljstvo na području osiguranja nije nezavisna institucija za zaštitu ljudskih prava u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i posebnim zakonima. Pravobraniteljstvo na području osiguranja je osnovano pri Hrvatskom uredu za osiguranje kao neovisno i samostalno tijelo za izvansudsko rješavanje sporova između podnositelja žalbe i društava za osiguranje, kao i za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih osoba o načinima sudskog i izvansudskog rješavanja sporova iz osiguranja.

Pravobraniteljstvo na području osiguranja je osnovano temeljem Odluke o osnivanju i radu Pravobraniteljstva na području osiguranja u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje kao udruženja društava za osiguranje - kao neovisno i samostalno tijelo za izvansudsko rješavanje sporova između podnositelja žalbe i društava za osiguranje, kao i za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih osoba o načinima sudskog i izvansudskog rješavanja sporova iz osiguranja.

Vijeće Pravobraniteljstva na području osiguranja

Vijeće Pravobraniteljstva prati rad pravobranitelja, a sastoji se od tri člana od kojih je jedan predstavnik potrošača, drugi je neovisni stručnjak na području osiguranja, financija ili gospodarskog prava a treći je predstavnik društava za osiguranje odnosno reosiguranje.

Izvješće o radu Pravobraniteljstva na području osiguranja

O svom radu pravobranitelj podnosi godišnje izvješće Upravnom odboru Hrvatskog ureda za osiguranje.

Kontakt

Hrvatski ured za osiguranje
Pravobraniteljstvo na području osiguranja
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 46 96 600
       + 385 91 49 60 212*
Fax.: +385 1 46 96 660
E-mail: pravobranitelj@huo.hr

 

* Uredovno vrijeme pravobranitelja za telefonske upite je ponedjeljkom od 12,00 do 14,00 sati.