Prijavi se

Ured zelene karte

Hrvatski ured za osiguranje prema članku 353. Zakona o osiguranju obavlja poslove nacionalnog Ureda za osiguranje (tzv. Ureda zelene karte) i druge poslove utvrđene međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.
 

Hrvatski ured za osiguranje je kao nacionalni Ured za osiguranje Republike Hrvatske član Savjeta ureda – Council of Bureaux, administrativnog tijela sustava poznatog kao “Sustav zelene karte”, kojeg čine nacionalni Uredi 48 zemalja članica, a čija je svrha olakšavanje međunarodnog prometa motornih vozila omogućavanjem osiguranja od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama njihovom uporabom prema uvjetima koji su propisani u posjećenoj zemlji, te jamstvo oštećenim osobama da će im u slučaju nezgode šteta biti naknađena u skladu s nacionalnim pravom te zemlje.

U tu svrhu po ovlasti Hrvatskog ureda za osiguranje članovi Ureda izdaju međunarodnu kartu osiguranja motornih vozila – tzv. zelenu kartu, koja je službeno priznata od strane vlasti država članica Sustava zelene karte kao dokaz o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete nastale uporabom motornog vozila naznačenog u tom dokumentu.

U cilju daljnjeg olakšanja međunarodnog cestovnog prometa 33 zemlje članice Sustava zelene karte, među kojima su, uz 28 zemalja članica EU, Andora, Island, Norveška, Srbija i Švicarska, ukinule su kontrolu zelene karte na svojim granicama temeljem Multilateralnog sporazuma sklopljenog između njihovih Ureda, a kojime se registracijska pločica vozila priznaje kao dokaz o postojanju valjanog osigurateljnog pokrića za posjećenu državu.

Vozači vozila s registracijskim pločicama država izvan Sustava zelene karte (npr. USA, Kanada te također s registracijskim pločicama Kosova) moraju zaključiti granično osiguranje, ukoliko nemaju valjanu zelenu kartu izdatu od društva za osiguranje iz neke od država članica Sustava zelene karte.

Hrvatski ured za osiguranje, prema tome, u ulozi nacionalnog Ureda zelene karte u skladu sa Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu jamči za naknadu šteta koje vozila hrvatske registracije počine u inozemstvu te za naknadu šteta koje na području Republike Hrvatske počine vozači vozila inozemne registracije.

Prema članku 34. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, oštećena osoba kojoj je u Republici Hrvatskoj nanesena šteta uporabom vozila inozemne registracije za koje postoji valjana međunarodna isprava ili dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti može podnijeti odštetni zahtjev Hrvatskom uredu za osiguranje. Obradu i isplatu ovakvih šteta Hrvatski ured za osiguranje može povjeriti svojim članovima ili specijaliziranim organizacijama za obradu navedenih šteta, koji su dužni odštetni zahtjev obraditi i likvidirati sukladno međunarodnim sporazumima o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti. Hrvatski ured za osiguranje u praksi povjerava obradu ovakvih šteta imenovanom korespondentu stranog društva odnosno ako strano društvo nema imenovanog korespondenta za Republiku Hrvatsku obradu povjerava jednom od svojih članova, pazeći pritom na koliziju interesa.

Korespondenti

Prema članku 34. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, oštećena osoba kojoj je u Republici Hrvatskoj nanesena šteta uporabom vozila inozemne registracije za koje postoji valjana međunarodna isprava ili dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti može podnijeti odštetni zahtjev Hrvatskom uredu za osiguranje. Obradu i isplatu ovakvih šteta Hrvatski ured za osiguranje može povjeriti svojim članovima ili specijaliziranim organizacijama za obradu navedenih šteta, koji su dužni odštetni zahtjev obraditi i likvidirati sukladno međunarodnim sporazumima o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti.

Hrvatski ured za osiguranje u praksi povjerava obradu ovakvih šteta imenovanom korespondentu stranog društva odnosno ako strano društvo nema imenovanog korespondenta za Republiku Hrvatsku obradu povjerava jednom od svojih članova, pazeći pritom na koliziju interesa.

Kretski sporazum, međunarodni sporazum sklopljen između nacionalnih Ureda zemalja članica Sustava zelene karte koji regulira odnose između Ureda potpisnika, predviđa mogućnost imenovanja korespondenta stranog osiguratelja od automobilske odgovornosti za rješavanje šteta koje u državi u kojoj se dogodila prometna nesreća prouzroče njegovi osiguranici.

Ukoliko Vam je poznato strano društvo za osiguranje kod kojeg je vozilo inozemne registracijske oznake osigurano u nastavku možete saznati koje je društvo za osiguranje u Republici Hrvatsko korespondent tog stranog društva za osiguranje.

Kontakt

Hrvatski ured za osiguranje

Ured zelene karte
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 46 96 600
Fax.: +385 1 46 96 660
E-mail: huo@huo.hr