Prijavi se

Kontakt

Kontaktirajte nas

Hrvatski ured za osiguranje
Ured zelene karte

Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb

OIB: 38922958547
          
Tel.: +385 1 46 96 600
Fax.: + 385 1 46 96 660
E-mail: huo@huo.hr

Hrvatski ured za osiguranje
Garancijski fond

Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 46 96 666
Fax.: +385 1 46 96 661
E-mail: gf@huo.hr

Hrvatski ured za osiguranje
Centar za mirenje

Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 46 96 600
Fax.: +385 1 46 96 660
E-mail: mirenje@huo.hr

Hrvatski ured za osiguranje
Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH)

Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 46 96 600
Fax.: +385 1 46 96 660
E-mail: cedoh@huo.hr

Hrvatski ured za osiguranje
Pravobraniteljstvo na području osiguranja

Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 46 96 600
       + 385 91 49 60 212*
Fax.: +385 1 46 96 660
E-mail: pravobranitelj@huo.hr

 

* Uredovno vrijeme Pravobranitelja za telefonske upite je ponedjeljkom od 12,00 do 14,00 sati.