Prijavi se

Česta pitanja i odgovori

Za sva ostala pitanja slobodno nam se obratite putem e-maila ili telefona.

Zadobio sam ozljede kao putnik u autobusu. Imam li pravo na isplatu osigurane svote s osnova obveznog osiguranja putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, obzirom na to da nisam kupio voznu kartu?

Imate pravo prijaviti osigurani slučaj jer se putnicima smatraju osobe koje se radi putovanja nalaze u jednom od prijevoznih sredstava određenih za obavljanje javnog prometa, bez obzira na to jesu li kupile voznu kartu, a također i osobe koje se nalaze u krugu kolodvora, pristaništa i zrakoplovne luke ili u neposrednoj blizini prijevoznog sredstva prije ukrcavanja, odnosno nakon iskrcavanja, koje su namjeravale putovati određenim prijevoznim sredstvom ili su njime putovale, osim osoba koje su zaposlene na prijevoznom sredstvu.

Zadobio sam ozljede u prometnoj nesreći kao suputnik u vozilu koje je bilo neosigurano. Imam li pravo ostvariti naknadu štete?

Pravo na naknadu štete nema suputnik koji je dragovoljno ušao u neosigurano vozilo kojim je uzrokovana šteta, ako mu je ova okonost bila poznata.

Kako mogu nadoknaditi štetu na vozilu koju je prouzročio nepoznati počinitelj?

Nažalost, ovu štetu nije moguće nadoknaditi od Hrvatskog ureda za osiguranje.

Naime, u slučaju kada nepoznati vozač uzrokuje štetu na vozilu, sukladno čl. 30. st. 3. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05), samo u slučajevima osobito teških prometnih nesreća priznaje se pravo na naknadu štete na stvarima i to uz samopridržaj u iznosu od 3.750,00 kn.  Prema navedenoj odredbi, to su prometne nesreće u kojima je neki od sudionika smrtno stradao ili je zadobio teške tjelesne ozljede koje su zahtijevale bolničko liječenje, a Hrvatski ured za osiguranje mu je naknadio štetu.

Ukoliko nisu ostvareni navedeni uvjeti, ne možete ostvariti pravo na naknadu štete na vozilu temeljem odgovornosti nepoznatog počinitelja.

Ukoliko od MUP-a zaprimite potvrdne obavijesti o pronalasku počinitelja i utvrđenju identiteta počinitelja i vozila kojim je šteta učinjena, tada postoji mogućnost postaviti zahtjev osiguratelju kod kojeg je osigurano vozilo koje je prouzročilo štetu.

Ukoliko to vozilo nije bilo osigurano, odštetni zahtjev rješava Hrvatski ured za osiguranje sukladno čl. 29. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, temeljem dokumentacije i izvida štete oštećenog vozila kojeg obavlja Vaš osiguratelj.

Naravno, navedenu štetu na vozilu prouzročenu od nepoznatog počinitelja moguće je ostvariti temeljem kasko police ukoliko je ista zaključena za vozilo na kojem je šteta nastala.

Tko je nadležan za tumačenje i primjenu uvjeta i cjenika premija za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i ostala obvezna osiguranja u prometu?

Za tumačenje i primjenu odredbi vlastitih Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i premijskih sustava/cjenika premija nadležna su isključivo društava za osiguranje.

Kontakt


Hrvatski ured za osiguranje

Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
OIB: 38922958547
          
Tel.: +385 1 46 96 600
Fax.: + 385 1 46 96 660
E-mail: huo@huo.hr

 

<----------  KARTA