Prijavi se

Društva za osiguranje i reosiguranje

Društva za osiguranje i reosiguranje registrirana u Republici Hrvatskoj

Naziv društva / Adresa
Telefon / Fax / Email
Kod
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.
Listopadska 2 ,
10000 Zagreb
+385 1 30 36 666
+385 1 30 36 000
www.adriatic-osiguranje.hr
adriatic@adriatic-osiguranje.hr
HR-06
AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.
Trnjanska cesta 108 ,
10000 Zagreb
+385 1 60 04 400
+385 1 60 04 940
www.agramlife.hr
zivotno@agramlife.hr
HR-23
ALLIANZ HRVATSKA D.D.
Heinzelova 70 ,
10000 Zagreb
+385 1 36 70 367
+385 1 36 70 414
www.allianz.hr
osiguranje@allianz.hr
HR-04
CROATIA OSIGURANJE D.D.
Vatroslava Jagi†a 33 ,
10000 Zagreb
+385 800 1884
+385 1 63 32 020
www.crosig.hr
info@crosig.hr
HR-01
EUROHERC OSIGURANJE D.D.
Ulica grada Vukovara 282 ,
10000 Zagreb
+385 1 60 04 000
www.euroherc.hr
euroherc@euroherc.hr
HR-08
GENERALI OSIGURANJE D.D.
Slavonska avenija 1b ,
10000 Zagreb
+385 1 46 00 400
+385 1 46 00 600
www.generali.hr
info@generali.hr
HR-32
GRAWE HRVATSKA D.D
Ulica grada Vukovara 5 ,
10000 Zagreb
+385 1 30 34 000
+385 1 30 34 500
www.grawe.hr
info@grawe.hr
HR-13
GROUPAMA OSIGURANJE D.D.
Ulica grada Vukovara 284 ,
10000 Zagreb
+385 800 2446
+385 1 63 93 004
www.groupama.hr
info@groupama.hr
HR-42
GROUPAMA OSIGURANJE D.D. - Podružnica Hrvatska
Ulica grada Vukovara 284 ,
10000 Zagreb
+385 800 2446
+385 1 63 93 004
www.groupama.hr
info@groupama.hr
HR-51
HOK OSIGURANJE D.D.
Capraška ulica 6 ,
10000 Zagreb
+385 1 53 92 500
+385 1 53 92 520
www.hok-osiguranje.hr
hok@hok-osiguranje.hr
HR-30
HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE D.D.
Bednjanska 14 ,
10000 Zagreb
+385 1 56 30 600
+385 1 61 70 063
www.hkosig.hr
info@hkosig.hr
HR-43
MERKUR OSIGURANJE D.D.
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 31 ,
10000 Zagreb
+385 1 63 08 333
+385 1 61 57 130
www.merkur.hr
info@merkur.hr
HR-15
SAVA OSIGURANJE D.D. Podružnica Hrvatska
R. Frangeša Mihanovića 9 ,
10110 Zagreb
+385 1 66 66 200
+385 1 66 66 299
www.sava-osiguranje.hr
HR-47
TRIGLAV OSIGURANJE D.D.
A. Heinza 4 ,
10000 Zagreb
+385 1 56 32 777
+385 1 56 32 709
www.triglav.hr
centrala@triglav.hr
HR-02
UK P&I Club N.V.
Wilhelminakade 953A ,
3072 AP Rotterdam

www.ukpandi.com
HR-49
UNIQA OSIGURANJE D.D.
Planinska 13A ,
10000 Zagreb
+385 1 63 24 200
+385 1 63 24 250
www.uniqa.hr
info@uniqa.hr
HR-26
WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D
Slovenska ulica 24 ,
10000 Zagreb
+385 1 37 18 600
+385 1 37 18 601
www.wiener.hr
kontakt@wiener.hr
HR-21
WÜSTENROT ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D .
Heinzelova 33a ,
10000 Zagreb
+385 1 50 05 850
+385 1 50 05 869
www.wuestenrot-osiguranje.hr
info@wuestenrot-osiguranje.hr
HR-45
ZK LEV INS AD
67A Simeonovsko shose Blvd. ,
Sofia

www.lev-ins.com
HR-50

Pripajanja i spajanja

Naziv društva
BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D.
UNIQA OSIGURANJE D.D.
ERGO OSIGURANJE D.D.
SAVA OSIGURANJE D.D. Podružnica Hrvatska
ERSTE OSIGURANJE VIG D.D.
WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D
GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. Podružnica Zagreb
GENERALI OSIGURANJE D.D.
HELIOS VIENNA INSURANCE GROUP D.D.
WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D
IZVOR OSIGURANJE D.D.
GENERALI OSIGURANJE D.D.
SUNCE OSIGURANJE D.D.
AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.
VELEBIT OSIGURANJE D.D. --> SAVA OSIG.
SAVA OSIGURANJE D.D. Podružnica Hrvatska