Prijavi se

Financijska pismenost

Financijska pismenost na području osiguranja

Financijsko obrazovanje stanovništva postaje sve važnije zbog dinamičkih, globalno povezanih i složenih financijskih sustava. Sve zahtjevnije postaju i financijske potrebe pojedinaca koji financijskim obrazovanjem mogu poboljšati razumijevanje financijskih proizvoda, usluga i koncepata. Unapređenje financijske pismenosti u Europi važan je društveni izazov koji zahtijeva doprinos širokog opsega nositelja interesa - države članice Europske unije, javna tijela, udruženja potrošača, privatni sektor, obrazovne institucije i ostali mogu odigrati važnu ulogu u povećanju znanja potrošača o širokoj paleti financijskih proizvoda i usluga u ponudi. Financijsko obrazovanje treba osigurati usvajanje znanja koje je hrvatskim građanima neophodno u donošenju važnih odluka za sebe i svoje obitelji. Financijska edukacija omogućuje pojedincu da unaprijedi svoje razumijevanje financijskih proizvoda i pojmova te da razvije sposobnosti kojima će poboljšati svoju financijsku pismenost - to znači biti svjestan financijskih rizika i mogućnosti, prikupiti potrebne informacije te donositi odluke o izboru financijskih usluga po mjeri osobnih potreba građana.

Naime, početna pretpostavka, koju potvrđuju različite europske studije, je da pojedinci ne znaju kome se mogu obratiti kada im je potreban financijski savjet. Ankete su pokazale da se u takvim slučajevima pojedinci oslanjaju na savjete obitelji i prijatelja, a savjet pružatelja financijskih usluga najčešće je uvjetovan financijskim ulaganjem u financijske produkte/usluge i često nije vezan uz stvarne potrebe pojedinca. Nacionalni program financijskog obrazovanja bi identificirao probleme i predložio rješenja koja će pojedincu omogućiti selekciju bitnih informacija o financijskim produktima/uslugama od reklamnih savjeta i obavijesti te rješenja koja će pružiti dostupnost nepristranih, konkretnih i lako razumljivih informacija koje će ojačati sposobnost pojedinca da može promišljeno i odgovorno odlučiti, kao i omogućiti sve veću sustavnu i sveobuhvatnu integraciju financijskog obrazovanja u nastavne planove i programe općeg obrazovanja.

Europske države oblikuju i usvajaju nacionalne programe financijskog obrazovanja koji predstavljaju programe za sustavno i koordinirano nastojanje podizanja razine financijske pismenosti pojedinca. Odredbe o zaštiti potrošača, mirovinska reforma i važnost individualne štednje za mirovinu nameću potrebu i nužnost ovakvog specifičnog oblika obrazovanja. Projekte financijske pismenosti potiču i potpomažu Europska komisija i OECD. Europska komisija osnovala je radnu stručnu grupu (Expert Group on Financial Education – EGFE) koja je imala za zadatak uskladiti raznolike pristupe i strategije financijske edukacije među državama članicama te im pomoći u provedbi strategije i plana financijske edukacije OECD-a te postavlja standard i preporuke provođenja financijske edukacije (OECD Recommendation on principles and Good Practices for Financial Education and Awareness).

Društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje prepoznali su posebnu važnost financijskog obrazovanja mladih, kako bi djeca i mladi od rane dobi učili i primjenjivali navike pametne i pažljive štednje i potrošnje te kako bi razvili vještine upravljanja novcem i planiranja sigurne budućnosti.

Hrvatski ured za osiguranje još je 2009. godine inicirao suradnju s Ministarstvom financija na inicijativi vezanoj uz projekt „Financijska pismenost“. 

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje usvojio je inicijativu za pokretanje projekta „Financijska pismenost u Republici Hrvatskoj“, imajući u vidu iskustva europskih država, preporuke Svjetske banke, a poglavito potrebe hrvatskih građana. Temeljem ove odluke Hrvatski ured za osiguranje uputio je u srpnju 2011. godine Ministarstvu financija Republike Hrvatske odnosno Vladi Republike Hrvatske prijedlog da se pokrene projekt „Financijska pismenost u Republici Hrvatskoj“ te da se pristupi izradi Nacionalnog programa financijskog obrazovanja. Na 154. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 6. listopada 2011. godine usvojen je zaključak kojim Vlada Republike Hrvatske zadužuje Ministarstvo financija da u suradnji s nadležnim ministarstvima i zainteresiranim predstavnicima znanstvenih i obrazovnih tijela, potrošača i financijske industrije pripremi prijedlog Strateškog okvira financijske pismenosti potrošača.

Hrvatski ured za osiguranje aktivni je član Operativne radne grupe pri Ministarstvu financija za praćenje provedbe mjera i aktivnosti Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača temeljenog na Nacionalnom strateškom okviru financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine.

Tijekom proteklih godina održali smo brojna predavanja s područje financijske pismenosti na gimnazijama i fakultetima, ostvarili kvalitetnu suradnju sa studentskim udrugama te svake godine Hrvatski ured za osiguranje i društva za osiguranje poduzimaju brojne aktivnosti u globalnoj manifestaciji Svjetski i Europski tjedan novca. Također, društva za osiguranje članovi Ureda, vrlo se aktivno uključuju svake godine u navedenu manifestaciju održavanjem raznih prezentacija za učenike srednjih škola i fakulteta, u okviru kojih se mladima na jednostavan način približuje tematika i svrha osiguranja. Osiguratelji su primili tijekom posljednjih godina u svojim središnjicama i regionalnim podružnicama tisuće učenika i studenata nastojeći ih upoznati s djelatnosti osiguranja, organizacijom rada društava za osiguranje kao i širokim spektrom stručnjaka koja upošljavaju društva za osiguranje (pravnici, ekonomisti, liječnici, prometni stručnjaci, matematičari..). S aspekta nužne financijske pismenosti već od školske dobi, nastoji se mlade upoznati s prednostima koje nude osigurateljni proizvodi za sigurnu budućnost.

Hrvatski ured za osiguranje je posebno za mlade pripremio publikaciju „Čemu zapravo služi osiguranje?“ s kratkim pregledom osiguranja koja bi trebala biti važna mladim financijski osviještenim građanima u planiranju njihove sigurne budućnosti.

Hrvatski ured za osiguranje je u ožujku 2017. godine zajedno s predstavnicima društava za osiguranje, uz pokroviteljstvo Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja predstavio edukativnu društvenu igru „Manje rizika - više zabave“ s ciljem podizanja razine financijskog obrazovanja mladih, pod sloganom „Znanje je najbolje osiguranje“. Društvena igra „Manje rizika - više zabave“ namijenjena je mladima te je distribuirana svim osnovnim i srednjim školama, temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje. Smatramo da je za mlade važno podizanje svijesti o rizicima koji nas okružuju: važnost osiguranja života i imovine te podizanje svijesti o nužnosti dobrovoljne mirovinske štednje. Ovom igrom želi se kroz zabavu pobuditi svijest o rizicima te upoznati mlade s mogućnostima upravljanja rizicima koje nudi osiguranje u rješavanju životnih problema u različitim fazama života. Društvena igra je nastavak dugogodišnjeg rada na financijskom opismenjavanju mladih na području osiguranja, koje Hrvatski ured za osiguranje i društva za osiguranje organiziraju, poput predavanja i radionica, natječaja za najbolji video uradak ili završni diplomski rad iz područja osiguranja, edukativnih nagradnih igri i brojnih drugih aktivnosti. Hrvatski ured za osiguranje također je organizirao u gimnazijama i srednjim školama edukativne radionice na kojima su učenici imali priliku zaigrati društvenu igru i educirati se o važnosti razmišljanja o financijskoj sadašnjosti i budućnosti.

Navedeno su samo neke od brojnih višegodišnjih aktivnosti društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje na području financijske pismenosti, a u planu su daljnje aktivnosti. Ujedno Hrvatski ured za osiguranje nastavlja s aktivnim pristupom projektu financijske pismenosti i kao član Operativne radne grupe osnovane temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Projekt Sigurnije sutra

"Sigurnije sutra" je projekt financijskog opismenjavanja na području osiguranja kojeg zajednički provode društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje (HUO).

 

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje je na svojoj 269. održanoj dana 27. siječnja 2021. godine donio zaključak o potrebi ulaska u zajednički projekt osiguratelja radi osnaživanja financijske pismenosti na području osiguranja te je donesena odluka o razradi prijedloga Projekta od strane Radne grupe za unaprjeđenje financijske pismenosti na području osiguranja.

 

Na osmišljavanju i razvoju kampanje osim PR agencije radi i Radna grupa za unaprjeđenje financijske pismenosti na području osiguranja. Kao ključne četiri vrste osiguranja koje su u fokusu kampanje odabrane su sljedeće vrste osiguranja: osiguranje imovine, životno osiguranje, osiguranje od automobilske odgovornosti i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Kampanja se svake godine provodi u dva medijska vala, u kojima se u svakom valu predstavljaju po dvije vrste osiguranja.

 

Društva za osiguranje, kao i Hrvatski ured za osiguranje, svjesni važnosti financijskog obrazovanja kao preduvjeta financijske pismenosti su se udružila s zajedničkim ciljem osnaživanja financijske pismenosti na području osiguranja te se ovom kampanjom radi  na podizanju svijesti građana o važnosti osiguranja općenito i kao i preuzimanju osobne odgovornosti za život, zdravlje i imovinu.

 

Zbog izuzetne važnosti samog projekta isti se provodi svake godine, počevši od 2021. godine.

 

Na  web stranici projekta pronaći ćete važne informacije iz svijeta osiguranja, naučiti kako se od rizika osigurati i financijski zaštititi i doznati zašto je danas (možda više nego ikad prije) važno imati osiguranje.

Insurance Europe - Financial education in a digital age

Europsko udruženje osiguratelja i reosiguratelja - Insurance Europe  objavilo je brošuru pod nazivom „Financial education in a digital age“, a cilj ove brošure upravo je prikazati neke od mnogih programa financijske svjesnosti koja udruženja osiguratelja širom Europe trenutno provode.

Brošurom se sagledava financijsko obrazovanje iz perspektive osiguranja, prikazuju se neke od inicijativa koje se poduzimaju u području obrazovanja, uključujući stručno i profesionalno usavršavanje te različite načine kojim industrija osiguranja podiže razinu financijske svijesti u javnosti, uzimajući u obzir i tradicionalne načine, kao što su izdavanje brošura, edukativni sadržaji na web stranicama.

U brošuri se prikazane inicijative te brojne aktivnosti i hrvatskih društava za osiguranje te Hrvatskog ureda za osiguranje.

Insurance Europe naglašava vitalnu potrebu financijske edukacije građana te osobito ističe činjenicu da je financijsko obrazovanje proces koji za potrošače traje cijeli život, zbog čega su mnoge aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti koje provode nacionalna udruženja osiguratelja usmjerene na škole i mlađe generacije.

Aktivno se djeluje u brojnim inicijativama diljem Europe kojima se nastoje podučavati ili educirati svi društveni segmenti, od djece u školama do odraslih i profesionalaca na radnim mjestima. Insurance Europe prepoznaje da je obrazovanje pitanje za nacionalne vlade država članica i pozdravlja činjenicu da su mnoge zemlje već prepoznale važnost financijskog obrazovanja time što su isto integrirale u svoje nacionalne školske programe.

S tom premisom Insurance Europe želi potaknuti sve zemlje članice da pokrenu inicijativu integracije financijskog obrazovanja u svoje školske programe. Iz perspektive osiguranja mlađe bi generacije mogle steći opću orijentaciju kako o rizicima s kojima se susreću u svakodnevnom životu (npr. nesreće i bolesti) te s dugoročnog stajališta (npr. umirovljenje i mirovine), tako o osnovnim tipovima proizvoda koji pomažu umanjiti te rizike.

Letci #OsigurajMudro

Hrvatski ured za osiguranje podupire akciju Europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja - Insurance Europe izdavanjem i promocijom serije letaka  pod nazivom #OsigurajMudro (#InsureWisely), čime se nastavljaju aktivnosti usmjerene na podizanje razine financijske pismenosti i razumijevanja osiguranja.

 

Poziv zainteresiranima

Pozivamo zainteresirane osnovne i srednje škole, visoka učilišta i sveučilišta da nas kontaktiraju ukoliko žele svojim učenicima/studentima omogučiti predavanje na temu financijske pismenosti na području osiguranja.

Hrvatski ured za osiguranje
Martićeva 71
HR - 10000 Zagreb
          
Tel.: +385 1 46 96 600
E-mail:: financijska-pismenost@huo.hr

Global money week | Svjetski tjedan novca

Hrvatski ured za osiguranje i njegovi članovi će i ove godine sudjelovati u globalnoj manifestaciji Svjetski tjedan novca "Global Money Week". Svojim sudjelovanjem u Svjetskom tjednu novca prvenstveno se želimo obratiti i pomoći mladima da postanu odgovorni i vješti financijski obrazovani građani te prepoznaju osiguranje kao vrijednu podršku u ostvarenju i očuvanju životnih ciljeva.

Svake se godine bilježi rast broja zemalja koje se uključuju i podržavaju ovu globalnu manifestaciju pridonoseći time financijskom opismenjavanju mladih.

Društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje će, povodom Svjetskog i Europskog tjedna novca 2021., nastaviti s cijelim nizom aktivnosti u cilju poticanja svijesti o važnosti financijske edukacije na području osiguranja, s posebnim naglaskom na financijsko opismenjavanje mladih uz moto kampanje „Znanje je najbolje osiguranje!“