Prijavi se

Prijava za konferenciju

TVRTKA/OSOBA KOJA ŠALJE PRIJAVU

PLATITELJ

Polaznici

Upis polaznika

Broj polaznika: 0
Ukupna cijena: 0 €
Rok za prijavu: 23.3.2021.

Uplata se vrši nakon prijave, a po primitku računa s uputama za plaćanje. 
Otkazivanje prijave nakon isteka roka za prijavu nije moguće, te se plaća puni iznos kotizacije!
Ako ubrzo po potvrdi prijave na e-mail adresu kontakt osobe ne dobijete automatsku poruku o uspješno zaprimljenoj prijavi, molimo Vas da nas kontaktirate na mail: prijave@huo.hr