Prijavi se

Prijava
Javna nabava u osiguranju

Datum događanja

19.10.202309:00 - 15:45

Ovim specijalističkim seminarom ubuhvatiti ćemo najvažnija poglavlja Zakona o javnoj nabavi i pripadajućih pravilnika i akata. Kao dio edukacije cilj nam je proći i funkcioniranje javne nabave u praksi kroz vrste nabave, zakonske pragove i dokaze sposobnosti kao i ugovaranje poslova u konačnici kroz osigurateljnu industriju.
Javna nabava je strogo formalan posao gdje ćemo na kraju dati i pravne aspekte u teoriji i praksi za industriju kao i praksu DKOM-a.

Kontakt osoba

Prijava polaznika

Polaznik 1

+ Dodaj još polaznika