Prijavi se

Prometna nesreća

Što nakon prometne nesreće?

Nakon prometne nesreće u najvećem broju slučajeva posljedice su manje ili veće štete na vozilima - iako se nažalost događa i veliki broj prometnih nesreća s daleko težim i tragičnijim posljedicama za vozače, suputnike ili pješake.

Nakon prometne nesreće u svakom slučaju očekuju Vas brojni problemi - počevši od prijevoza i zbrinjavanja oštećenog vozila s mjesta nesreće, izbora radionice kojoj ćete povjeriti popravak svojeg vozila, brige oko nabavke dijelova za zamjenu, prijave štete osiguratelju i dr.

Sa željom da Vam u takvoj situaciji pomognemo, barem u dijelu koji se odnosi na osiguranje - priredili smo ovaj naputak koji u najkraćim crtama sadrži upute o tome što trebate poduzeti da biste ostvarili Vaše pravo na naknadu štete temeljem osiguranja od automobilske odgovornosti.


Ako je nastala samo materijalna šteta

Potrebno je odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima. Ukoliko je uredovala prometna policija, potrebno je zabilježiti naziv policijske uprave ili policijske postaje. Vozači ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.

Ukoliko prometna policija nije obavila očevid prometne nesreće, preporučujemo Vam da položaj vozila i mjesto prometne nesreće premjerite i označite kredom te da iz veće i iz neposredne udaljenosti fotografirate oštećenja na vozilima, tragove kočenja i zanašanja, otpalih krhotina na kolniku...

Europsko izvješće o prometnoj nesreći je jedinstveni obrazac, tiskan uz suglasnost krovnog europskog udruženja osiguratelja - Insurance Europe koje je zaštitilo svoje autorsko pravo. Ovaj obrazac služi za utvrđivanje činjeničnog stanja i ne znači da je među vozačima postignuto suglasje glede krivnje za prometnu nesreću, niti se potpisom priznaje krivnja. Opisi tijeka nesreće koji se ne podudaraju mogu također biti zapisani, po potrebi na dodatnom papiru.

Ukoliko drugi sudionik prometne nesreće posjeduje isti obrazac ali na stranom jeziku, imajte na umu da je tekst na svim jezicima identičan, a sadržaj na tom obrascu moći ćete razumjeti uspoređujući tekst na Vašem obrascu.

Ukoliko je prometnu nesreću skrivio vozač vozila s inozemnim registracijskim pločicama, od vozača trebate zatražiti kopiju njegove zelene karte odnosno, ukoliko vozač nema kopiju, pobrinite se da dobijete fotokopiju ovog dokumenta (posebno je to važno ako se radi o vozilima s registracijskim pločicama iz zemalja koje nisu članice EU).

Ukoliko Vam drugi sudionik prometne nesreće odbije dati osobne podatke odnosno podatke o vozilu ili napusti mjesto prometne nesreće, u slučaju oprečnih mišljenja glede krivnje, u slučaju sudara s neregistriranim vozilom, s vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično - preporučujemo Vam da o prometnoj nesreći obavijestite policiju koja će izaći na mjesto prometne nesreće (čl. 183. Zakona o sigurnosti prometa na cestama).


Ako je netko izgubio život ili je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta

Potrebno je pozvati liječnika, ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se možete privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama ili ako Vam je samom potrebna liječnička pomoć. Poduzmite sve potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti te omogućio normalan tijek prometa. Pobrinite se da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi. Upalite sve pokazivače smjera te postavite sigurnosni trokut (najmanje 50m od mjesta prometne nesreće). O prometnoj nesreći obavijestite najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

Naputak za primjenu Europskog izvješća o prometnoj nesreći

Na mjestu prometne nesreće

1. Koristite samo jedan komplet za 2 vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći (odnosno 2 za 3 vozila itd.). Nije važno čiji se primjerak popunjava niti koji sudionik prometne nesreće ga popunjava. Pri popunjavanju potrebno je koristiti kemijsku olovku.;

2. Prilikom popunjavanja Izvješća molimo obratite pozornost na sljedeće podatke u pitanjima:

  • pod točkom 6 i 8 prepišite iz Vaših isprava o osiguranju (police osiguranja ili zelene karte) i
  • pod točkom 9 prepišite iz Vaše vozačke dozvole.
  • točno označite mjesto udara (točka 10)
  • križićem označite one varijante (1-17) koje se odnose na Vašu nesreću (točka 12) i na kraju navedite ukupan zbroj križićem označenih polja
  • nacrtajte skicu prometne nesreće (točka 13)
     

3. Navedite imena i adrese eventualnih očevidaca osobito u slučaju ako se mišljenja sudionika nesreće ne podudaraju. Ukoliko je uredovala prometna policija, svakako navedite naziv policijske postaje.

4. Potpišite Izvješće o prometnoj nesreći, a zatim ga dajte drugom vozaču na potpis. Jedan primjerak potpisanog Izvješća uručite drugom vozaču sudioniku prometne nesreće, a drugi primjerak zadržite za sebe.


Kod kuće

Ne zaboravite navesti gdje i kada se može izvršiti izvid i procjena štete na Vašem vozilu od strane vještaka. Ni u kom slučaju nemojte išta mijenjati na prednjoj strani Izvješća o prometnoj nesreći. Obrazac čim prije predajte nadležnom osiguratelju.


Posebni slučajevi
Ukoliko drugi sudionik prometne nesreće posjeduje isti obrazac koji je odobrio Insurance Europe ali na stranom jeziku, imajte na umu da su obrasci identični. Sadržaj na tom obrascu moći ćete razumjeti uspoređujući tekst na Vašem obrascu. Stoga su pitanja označena rednim brojevima.

Ukoliko je prometnu nesreću skrivio vozač vozila sa stranim registracijskim pločicama, oštećeni treba zatražiti kopiju zelene karte odnosno pobrinuti se da dobije fotokopiju ukoliko vozač nema kopiju (posebno je to važno ako se radi o vozilima s registracijskim pločicama iz zemalja koje nisu članice EU odnosno EEA te Švicarske).

Obrazac se može koristiti i ako u nesreći nije sudjelovalo neko drugo vozilo, npr. kod kasko osiguranja u slučaju materijalne štete koju ste sami prouzročili, krađe, požara i sl.


Korisno samo ukoliko je pri ruci – stoga Vam preporučujemo da Europsko izvješće o nesreći držite u pretincu Vašeg automobila.

 

Europsko izvješće o prometnoj nesreći

Ovo izvješće odgovara modelu izvješća koje je izdalo europsko udruženje osiguratelja - Insurance Europe .  Ovo izvješće ste dužni koristiti kod svih prometnih nesreća.