Prijavi se

S vozilom hrvatske registarske oznake

Prometna nesreća s vozilom hrvatske registarske oznake

U slučaju sudara s vozilom hrvatske registarske oznake Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojega je štetnik osiguran od automobilske odgovornosti - sjedištu društva ili podružnici koja je izdala policu osiguranja (adresa podružnice najčešće se nalazi na polici osiguranja štetnika), a možete i podružnici toga društva ukoliko postoji u mjestu Vašeg prebivališta.

Većina društava za osiguranje u Hrvatskoj koja se bave osiguranjem od automobilske odgovornosti ima svoje podružnice u mnogim većim gradovima u Hrvatskoj.

Uobičajeno je da se odštetni zahtjev podnosi na posebnom obrascu koji možete dobiti u svakom društvu za osiguranje. Društvo za osiguranje kojem ste podnijeli odštetni zahtjev obavit će procjenu štete na Vašem vozilu nakon čega možete prići popravku vozila. Osim prava na naknadu troškova popravka vozila, po našim propisima oštećena osoba ima pravo i na naknadu drugih vidova štete - troškova prijevoza oštećenog vozila, eventualno umanjene vrijednosti vozila, totalne štete na vozilu i sl. U slučaju tjelesnih ozljeda ili smrti, oštećena osoba ima pravo i na naknadu štete zbog pretrpljenih fizičkih boli, pretrpljenog straha, duševnih boli zbog invalidnosti, nagrđenja, duševnih boli zbog smrti bliskog srodnika i dr.

U javnosti postoji mišljenje da u slučaju tjelesnih ozljeda ili u slučaju smrti sudionika prometne nesreće odštetni zahtjev treba rješavati putem suda u građanskoj parnici. Ovakovo mišljenje je pogrešno - u osiguranju danas rade stručnjaci raznih profila kao što su liječnici, pravnici, matematičari i sl., te su društva za osiguranje u mogućnosti u vrlo kratkom roku riješiti svaki pa i najkompliciraniji odštetni zahtjev. Stoga se skup i dugotrajan sudski postupak ne isplati i uistinu nikome nije u interesu.

Ukoliko nemate podatak kojem društvu za osiguranje trebate prijaviti štetu, a imate registarsku oznaku vozila štetnika, provjeru možete izvršiti pomoću poveznicu u nastavku.

Provjera osiguranja