Prijavi se

S vozilom inozemne registarske oznake

Prometna nesreća u Hrvatskoj s vozilom inozemne registarske oznake

U slučaju sudara u Hrvatskoj s vozilom inozemne registarske oznake prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu oštećena osoba svoj odštetni zahtjev podnosi Hrvatskom uredu za osiguranje. Ovaj Ured je, međutim, ovlastio sve svoje članove koji se bave osiguranjem od automobilske odgovornosti da pod određenim uvjetima u njegovo ime obrađuju takve odštetne zahtjeve, tako da svoj odštetni zahtjev možete podnijeti i bilo kojem društvu za osiguranje koje će zaprimiti Vaš odštetni zahtjev ili Vas uputiti na drugo društvo za osiguranje koje je temeljem međunarodnih sporazuma nadležno za rješavanje Vašeg odštetnog zahtjeva (ako znate naziv stranog društva za osiguranje i državu  štetnika te ukoliko je strano društvo za osiguranje imenovalo korespondenta u RH, putem forme na dnu ove stranice možete pronaći korespondenta). Ukoliko je strano vozilo imalo policu graničnog osiguranja izdatu od jednog od hrvatskih društava za osiguranje, Vaš odštetni zahtjev podnosite tom društvu ili ovom Uredu.

Kretski sporazum, međunarodni sporazum sklopljen između nacionalnih Ureda zemalja članica Sustava zelene karte koji regulira odnose između Ureda potpisnika, predviđa mogućnost imenovanja korespondenta stranog osiguratelja od automobilske odgovornosti za rješavanje šteta koje u državi u kojoj se dogodila prometna nesreća prouzroče njegovi osiguranici.

Ako Vam je poznato strano društvo za osiguranje kod kojeg je vozilo inozemne registarske oznake osigurano i želite saznati koje je društvo za osiguranje u Republici Hrvatskoj korespondent tog stranog društva za osiguranje za rješavanje šteta koje u Republici Hrvatskoj prouzroče njegovi osiguranici, informaciju možete dobiti putem forme u nastavku.