Prijavi se

Vijesti

Najava: Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja - Neživotna osiguranja

Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) utvrđena je obveza edukacije za sve distributere osiguranja i distributere reosiguranja i ostale upisane u Registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - u minimalnom trajanju od 15 sati godišnje.

Otvorene su prijave za  seminar Kontinuirane edukacije NEŽIVOTNA OSIGURANJA.

Datum održavanja: 17.10 2022. godine

Mjesto održavanja: Hrvatski ured za osiguranje, MArtićeva 71, Zagreb

Trajanje: 8 sati

Rok za prijavu: 13.10.2022. godine.

Polaznicima ove edukacije u Registru HANFA-e se upisuje 8 sati obavezne godišnje edukacije.

 

Detaljan raspored edukacije možete pronaći u dokumentu u nastavku, a prijaviti se možete putem online prijavnice.