Prijavi se

Vijesti

Najava seminara: Edukacija za distributere osiguranja i distributere reosiguranja

EDUKACIJA: ŽIVOTNA OSIGURANJA I INVESTICIJSKI PROIZVODI OSIGURANJA

 

Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) utvrđena je obveza edukacije za sve distributere osiguranja i reosiguranja i ostale upisane u Registar Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u minimalnom trajanju od 15 sati godišnje za svako područje za koje su licencirani.

Hrvatski ured za osiguranje – Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju kao ovlašteni edukator od strane HANFA-e provodi program Kontinuirane edukacije. Sam program je podijeljen na ukupno 6 seminara strukturiranih prema područjima za koje je distributer licenciran od strane HANFA-e te se navedeni seminari međusobno kombiniraju s ciljem ostvarenja potrebnog broja minimalnih sati sukladno Pravilniku.

 

Otvaramo prijave za seminar Kontinuirane edukacije - ŽIVOTNA OSIGURANJA I INVESTICIJSKI PROIZVODI OSIGURANJA.

 

Datum održavanja: 5. ožujka 2024. godine

Mjesto održavanja: Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71, Zagreb

Prijave su otvorene do 29. veljače 2024. godine, uključujući i taj dan.

 

Polaznicima ove edukacije u Registru HANFA-e se upisuje 8 sati obavezne godišnje edukacije.

 

Detaljan raspored edukacije možete pronaći u dokumentu u nastavku, a prijaviti se možete putem online prijavnice.

Dokumenti za preuzimanje

Poziv-na-prijavu-2-.pdf