Prijavi se

Vijesti

Publikacija Motorna vozila i osiguranje 2022.

Hrvatski ured za osiguranje je objavio publikaciju "Motorna vozila i osiguranje 2022.“, a koja predstavlja svojevrsnu nadogradnju dugogodišnje publikacije „Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu – s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti.“ Novom publikacijom se nastojao obuhvatiti širi segment od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti te dati pregled svih relevantnih pokazatelja koji neposredno ili posredno imaju utjecaj na osiguranje motornih vozila.

 

Publikacija se sastoji od osam poglavlja koji obuhvaćaju kratki pregled tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2022. godini, podatke iz javno dostupnih publikacija Ministarstva unutarnjih poslova, Centra za vozila Hrvatske te Državnog zavoda za statistiku, podatke o poslovanju društava za osiguranje u segmentu kasko osiguranja cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon, podatke o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti, pregled podataka koji nisu usko vezani uz osiguranje motornih vozila ali bi mogli imati neposredan utjecaj, osnovne podatke o ostalim obveznim osiguranjima u prometu (šesto poglavlje), podatke o poslovanju društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na tržištu Europske unije i na kraju publikacije dani su usporedni pregledi podataka sadržanih u prethodnim poglavljima za razdoblje 2005. – 2022. godine.

 

Statistički podaci iz segmenta osiguranja koji si korišteni kao podloga za izradu publikacije, prikupljeni su od društava za osiguranje (podaci 2007.-2022.) ili su korišteni javno objavljeni podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (podaci za 2006. godinu i ranije). Ostali podaci koji su korišteni u publikaciji preuzeti su iz javno dostupnih publikacija Ministarstva unutarnjih poslova, Centra za vozila Hrvatske te Državnog zavoda za statistiku.

 

Publikaciju možete preuzeti ovdje.