Prijavi se

Prijevare u osiguranju

Prijevare u osiguranju

Prijevare u osiguranju globalna su pojava protiv koje se može boriti samo uz suradnju svih osiguratelja i državnih istitucija na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini te podizanjem svijesti o neprihvatljivosti takvog ponašanja. Procjenjuje se da je u Republici Hrvatskoj godišnja šteta od prijevara u osiguranju  od 250 do 300 milijuna kuna, a tu cijenu plaćaju i najpošteniji jer je onda njihova premija viša.

U cilju što bržeg protoka informacija između društava za osiguranje pri Hrvatskom uredu za osiguranje djeluje Radna grupa za sprječavanje prijevara u osiguranju, a osnovana je i baza podataka koja bi društvima za osiguranje pomagala u otkrivanju pokušaja prijevara.

Protokol o suradnji u sprječavanju prijevara u osiguranju

S obzirom na to da se pokušaji prijevara ne ograničavaju samo na jednu zemlju, na inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje potpisan je 12. travnja 2011. godine Protokol o suradnji u sprječavanju prijevara u osiguranju kojim su se udruženja osiguratelja iz Mađarske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore, BiH i Hrvatske obvezala na suradnju i razmjenu iskustava s toga područja. Protokolom je predviđena razmjena informacija između država ali uz poštivanje propisa kojima se regulira zaštita osobnih podataka. Udruženja osiguratelja koja su naknadno potpisala Protokol o suradnji u sprječavanju prijevara u osiguranju su:
 

 

Država Datum pristupa
Bugarska 26.03.2014.
Švicarska 16.05.2013.
Austrija 30.03.2012.
Rumunjska 01.11.2011.
Češka 01.09.2011.

Međunarodni okrugli stol Sprječavanje prijevara u osiguranju

U hotelu Sheraton u Zagrebu, u organizaciji i na inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje, održan je 12. travnja 2011. godine Međunarodni okrugli stol pod nazivom „Sprječavanje prijevara u osiguranju“ na kojem su, uz predstavnike Hrvatskog ureda za osiguranje, sudjelovali i predstavnici udruženja osiguratelja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Slovenije i Srbije. Nakon uvodnih izlaganja Damira Zorića, predsjednika Upravnog odbora HUO-a i Hrvoja Paukovića, direktora Hrvatskog ureda za osiguranje, svoja iskustva o problemu prijevara u osiguranju i borbi protiv ove pojave, izložili su Boris Peršak iz Slovenskog zavarovalnog združenja, dr. Dániel Molnos i dr. Csaba Kerékgyártó iz Magyar Biztositók Szövetsége-a – MABISZ ( Udruženje osiguratelja Mađarske) zatim Snežana Sremčević iz Udruženja osiguravača Srbije, a o Sustavu informatičke podrške u procesu otkrivanja pokušaja prijevara u Hrvatskoj govorio je Mario Pavlak voditelj Informacijske tehnologije i informacijskog centra Hrvatskog ureda za osiguranje. O stanju hrvatskog zakonodavstva i potrebnim promjenama u kaznenom zakonodavstvu govorio je Slaven Dobrić, zamjenik predsjednika Upravnog odbora HUO-a.

U raspravi okruglog stola sudjelovali su predstavnici udruženja osiguratelja Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Slovenije i Srbije.

Sudionici okruglog stola, izlažući svoja iskustva o prijevarama u osiguranju, poslali su poruku o važnosti ozbiljnog pristupa rješavanju ovog problema. Osnovna poruka jest da prijevare u osiguranju nanose ogromne štete državnim proračunima, socijalnim, mirovinskim i zdravstvenim fondovima, građanima i poduzetnicima,društvima za osiguranje, odnosno ekonomiji i društvu pojedinih država. Obzirom da pokušaji prijevara vrlo često uključuju osobe iz više zemalja, potrebno je unaprijediti i institucionalizirati međusobnu suradnju kako bi se razmijenila iskustva i načini sprječavanja prijevara u državama u kojima djeluju. S tim ciljem su, na inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje, udruženja osiguratelja iz Madžarske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisali i Protokol o suradnji u sprječavanju prijevara u osiguranju. Potpisnice Protokola obvezuju se tako na suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima koje poduzimaju s ciljem sprječavanja prijevara u osiguranju na razini udruženja osiguratelja, na razmjenu statističkih i drugih dostupnih pokazatelja koji ukazuju na različite aspekte prisutnosti i posljedice prijevara u osiguranju na vlastitim tržištima, razmjenu podataka o sustavima detekcije i prevencije prijevara u osiguranju koje razvijaju i primjenjuju njihovi članovi (društva za osiguranje) i udruženja osiguratelja, te razmjenu podataka o razvoju i primjeni odredbi nacionalnih zakonodavstva koje se odnosi na tu problematiku te postojeću  sudsku praksu. Važno je napomenuti, da će potpisnici pri tom voditi računa o nacionalnim zakonskim propisima koji štite osobne podatke građana.

Veliki napredak u suzbijanju pokušaju prijevara u Hrvatskoj učinjen je u razvoju Sustava informatičke podrške procesu otkrivanja prijevara u Hrvatskoj. Naime, Hrvatski ured za osiguranje razvio je kvalitetnu bazu podataka, a razmjenom informacija s osigurateljima i MUP-om, stvaraju se pretpostavke za lakše otkrivanje pokušaja prijevara u osiguranju. Kako bi i zakonska regulativa bolje podržala navedene aktivnosti, potrebne su i promjene određenih zakona koje će omogućiti učinkovitiju borbu protiv ove negativne pojave u društvu. S tim ciljem pokrenut će se inicijative prema nadležnim institucijama.

„Da bi borba protiv prijevara u osiguranju bila uspješna i efikasna, važno je da se u nju uključe svi osiguratelji i državne institucije, da se uspostavi suradnja međunarodnog karaktera te širenje svijesti o tome kako prijevare osiguratelja nisu niti mogu biti prihvatljivo društveno ponašanje. Svjesni utjecaja prijevara u osiguranju na ekonomiju i društvo u cjelini, Hrvatski ured za osiguranje i u ovoj će godini pokrenuti niz aktivnosti s ciljem sprečavanja prijevara u osiguranju te i dalje unapređivati postojeće baze i informacijski sustav koji uvelike olakšava otkrivanje mogućih prijevara u osiguranju. Naš je cilj zaštiti interes svih građana, društava za osiguranje, ali i društva u cjelini. Poruka ovog skupa je povezivanje i širenje suradnje te unapređivanje metoda za sprječavanje i borbu protiv prijevara.“– zaključio je Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Značaj ove tematike, svojim sudjelovanjem na okruglom stolu, potvrdili su i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Prometnog fakulteta u Zagrebu, Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog autokluba.