Prijavi se

Vijesti

Hrvatski ured za osiguranje ove godine obilježava 30 godina djelovanja

Hrvatski ured za osiguranje je osnovan 17. ožujka 1992. godine, Ugovorom o osnivanju kojega su potpisnici bila tada četiri postojeća hrvatska društva za osiguranje i reosiguranje, a cilj osnivanja je bilo konstituiranje nacionalnog Ureda zelene karte i prijem u članstvo Savjeta ureda - Council of Bureaux, administrativnog tijela koje upravlja Sustavom zelene karte, kao preduvjet za nesmetano prometovanje građana neovisne Republike Hrvatske izvan granica zemlje. Prva hrvatska zelena karta – međunarodna isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti, izdata je po ovlasti Hrvatskog ureda za osiguranje 1. prosinca 1992. godine, čime je građanima Republike Hrvatske omogućeno putovanje motornim vozilima u danas 47 država članica Sustava zelene karte, bez plaćanja graničnog osiguranja. Priznanje radu Hrvatskog ureda za osiguranje i njegovih članova uslijedilo je prijemom u podsustav Multilateralnog sporazuma o jamstvu temeljem registracijske pločice 1998. godine, tada kao jedine članice, uz Švicarsku, izvan Europskog gospodarskog prostora – EEA, čime je Republika Hrvatska znatno prije prijema u članstvo Europske unije sudjelovala u sustavu osiguranja Europske unije. Međunarodna afirmacija Hrvatskog ureda za osiguranje potvrđena je prijemom u članstvo međunarodnog udruženja za pomorska i prijevozna osiguranja International Union of Marine Insurance (1992. godine) i europskog krovnog udruženja osiguratelja i reosiguratelja Insurance Europe (2007. godine), a djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje je znatno proširena.

 

Danas su 18 društava za osiguranje članovi Hrvatskog ureda za osiguranje, koji sukladno Zakonu o osiguranju, Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu i drugim propisima, obavlja poslove Udruženja društava za osiguranje, nacionalnog Ureda za osiguranje, Ureda za naknadu i Informacijskog centra, poslove vođenja Garancijskog fonda, provođenja graničnog osiguranja od automobilske odgovornosti, statistike osiguranja, poslove predstavljanja i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim institucijama i druge poslove od općeg i zajedničkog interesa za djelatnost osiguranja, dok se poslovi rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba i poslovi izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja (potrošača) i društava za osiguranje kao ponuditelja usluge osiguranja obavljaju u okviru Pravobraniteljstva na području osiguranja i Centra za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

 

Hrvatski ured za osiguranje je u proteklih 30 godina bio pokretač brojnih inicijativa s ciljem promicanja osigurateljne djelatnosti te zaštite prava potrošača, a posebno je značajan projekt financijske pismenosti građana koji je pokrenut na inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje. Već započeti ali i planirani budući projekti Hrvatskog ureda za osiguranje predstavljaju daljnji iskorak u kontinuiranom pravcu promocije ideja i vrijednosti koje osiguranje donosi, s ciljem boljeg pozicioniranja industrije osiguranja i uvažavanja njenog položaja u financijskom sektoru i društvu općenito te potpore članovima u ostvarenju njihovih važnih društvenih funkcija.

 

Stoga će Hrvatski ured za osiguranje i ubuduće provoditi brojne akcije i projekte od šireg društvenog značaja, kao što su akcije s ciljem povećanja sigurnosti u prometu i sprječavanja negativnih pojava u osiguranjima (prijevare u osiguranju, neosigurana i neregistrirana vozila...) te projekti posvećeni edukaciji i podizanju svijesti o vrstama postojećih rizika kojima smo izloženi te proizvodima osiguranja kojima možemo ublažiti posljedice ostvarenih rizika za postojeće i buduće osiguranike ali i društvo općenito.