Prijavi se

Vijesti

Ključni pokazatelji poslovanja industrije osiguranja u 2021. godini

Unatoč konstantnom desetogodišnjem porastu broja osiguranja, velik dio građana i gospodarstva i dalje izložen neosiguranim rizicima

 

Ukupan broj osiguranja u protekloj je godini porastao 8,8 posto, značajnije je povećan i interes za osiguranje od potresa broj kojih je u Hrvatskoj nakon rasta u 2020. ponovo rastao za dodatnih 43,4 posto. Iako su rasla su i druga osiguranja imovine, zbog još uvijek nedovoljnog sklapanja ugovora o osiguranju, isplaćeni iznosi osigurnina tek neznatno pokrivaju ukupnu štetu nastalu kao posljedica prirodnih katastrofa.

Zaračunata bruto premija hrvatskih osiguratelja u prošloj godini dosegnula je 11,7 milijardi kuna što predstavlja značajan rast od 11,86 posto u odnosu na prethodnu godinu te rekordne vrijednosti za 15 društava za osiguranje. 10,8 milijardi kuna premije domaća su osiguravajuća društva ostvarila na tržištu Republike Hrvatske.  U segmentu neživotnog osiguranja ukupna premija porasla je za 672 milijun kuna odnosno 9,15 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je u segmentu životnog osiguranja zaračunata bruto premija na godišnjoj razini rasla 8,24 posto, na 2,9 milijardi kuna.

 

Tako se, uz veliku otpornost koju su društva za osiguranje pokazala u izuzetno nestabilnom vremenima kroz protekle dvije godine, nastavilo njihovo stabilno i sigurno poslovanje te su nastavila biti jaka podrška građanima kroz brzu dvosmjernu komunikaciju i isplatu šteta bez zastoja i u izvanrednim uvjetima.

 

No, stabilan doprinos osiguratelja bio bi još značajniji da je veći broj građana ugovorio primjerena osigurateljna pokrića pa tako i osiguranje od potresa. Naime, unatoč činjenici da se tržište osiguranja u našoj zemlji nastavlja razvijati, čime zauzima treće mjesto na financijskom tržištu RH, iza banaka i obveznih mirovinskih fondova te iako je ostvaren neznatan rast, Hrvatska i dalje zaostaje za razvijenijim zemljama. Tako je prosječna premija osiguranja po stanovniku u Hrvatskoj lani iznosila 399 EUR, dok je prosjek na razini EU dosezao 2085 EUR. Primjerice, prosječna premija osiguranja u segmentu životnih osiguranja u EU iznosi 1163 EUR, a u Hrvatskoj 99 EUR, u segmentu zdravstvenog osiguranja u EU doseže 248 EUR, a u Hrvatskoj samo 24 EUR,  dok u segmentu zaštite imovine u EU iznosi 178 EUR, a u Hrvatskoj 59 EUR, što je posljedica slabijeg životnog standarda, ali i slabije financijske pismenosti građana na kojoj osiguratelji proaktivno rade već duže vrijeme kako bi se što veći broj građana upoznao s osigurateljnim proizvodima i zaštitom koju osiguranje pruža građanima u svakodnevnom životu. Iako su pokazatelji u porastu, imajući na umu višegodišnje razdoblje prirodnih katastrofa i iznimno nestabilno okruženje, za dugoročnu je sigurnost građana pokrivenost osiguranjem i dalje nedovoljna.

 

Na kraju 2021. bilo je ukupno 10.647.081 sklopljenih polica neživotnog osiguranja, te 1.394.454 životnog. Životna osiguranja u ukupnoj premiji sudjeluju s 24,73% dok kod neživotnih osiguranja i dalje dominira obvezno osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila čiji udio u ukupnoj premiji iznosi 25,2 posto. 

 

Prošlu, 2021. godinu obilježilo je i rast broja osiguranja od potresa i to za dodatnih  43,4 posto u odnosu na 2020. godinu u kojoj je broj osiguranja od potresa već rastao 30,9 posto. U protekle su dvije godine osiguratelji isplatili 541 milijun kuna šteta, što je ispod pola posto od ukupnih šteta nastalih kao posljedica potresa,, što jasno naznačuje da je penetracija te vrste osiguranja niska u odnosu na razvijena tržišta. Hrvatski ured za osiguranje (HUO) i ovim putem želi upozoriti kako je na razini cijele Hrvatske, unatoč dvogodišnjem porastu, još uvijek relativno malen broj osiguranja od potresa, posebice osiguranja stambenih zgrada kao takvih, što je posebno važno u svjetlu činjenice da se Hrvatska, uz Grčku, Tursku, Sjevernu Makedoniju i Italiju nalazi na tektonski najrizičnijem području u Europi.

 

U 2021. rasla su i osiguranja od požara i ostalih elementarnih nepogoda, i to od 12,6 posto, te ostalih osiguranja imovine za 12 posto. Povećala se i premija dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja pri čemu je broj dopunskih osiguranja rastao za 27,7 posto uz povećanje zaračunate bruto premije od 10,2 posto dok je broj dodatnih zdravstvenih osiguranja porastao za 11,5 posto uz povećanje premije od 14,3 posto. Prosječna je premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u 2021. u Hrvatskoj iznosila 928,6 kuna, dok je prosječna premija za kasko osiguranje iznosila 3.105,7 kuna.

 

Hrvatski osiguratelji u odnosu na 2020. ostvarili su rast premije na europskim tržištima od čak 41,7 posto u odnosu na već uspješnu 2020. Iako je najveći dio premije ostvaren na području Hrvatske, poslovanje hrvatskih osiguratelja na tržištima drugih članica Europske unije sve je značajnija poluga u poslovanju  domaćih društava za osiguranje, s time da su najbolji rezultati ostvareni na tržištima  Italije, Austrije i Slovenije. Zaračunata bruto premija ostvarena na tržištima u Europskoj uniji, iznosila je 919 milijuna kuna što predstavlja rast od 41,7 posto.