Prijavi se

Vijesti

Najava: Osiguranje osoba - Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje života

Datum održavanja: 14. prosinca 2022.

Predavač: Dr.sc. Marijan Ćurković, izv. prof.

Trajanje: 6 nastavnih sati

Mjesto održavanja: Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71/1. kat

Rok za prijavu: 9. prosinca 2022.
 

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

A) Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Mjesto osiguranja od nesretnog slučaja u sustavu osiguranja:

 • prema Zakonu o osiguranju,
 • prema Zakonu o obveznim odnosima.


Značaj osiguranja od posljedica nesretnog slučaja u osigurateljnom portfelju zemalja EU i posebno Republike Hrvatske

 

Ugovor o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja:

 • forma ugovora,
 • ugovorne stranke, : individualno osiguranje, kolektivno osiguranje
 • osiguranik: osiguranje maloljetnika, osiguranje već invalidnih osoba
 • definicija rizika nesretni slučaj,
 • karakteristike rizika nesretni slučaj: iznenadnost, nasilnost, djelovanje izvana na tijelo osiguranika, neovisnost o volji ugovaratelja osiguranja i/ili osiguranika, posljedice
 • ograničenje osiguranog rizika: prema Zakonu o obveznim odnosima, prema ugovoru o osiguranju (uvjetima osiguranja),
 • isključenja iz osiguranja
 • ocjena trajne invalidnosti, postupak u praksi, tablice invalidnosti
 • kumuliranje prava na osigurninu i prava na isplatu naknade štete,
 • regres osiguratelja u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja;
 • rok ustaljenosti kao uvjet obveze osiguratelja na plaćanje osigurnine,
 • premija osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, utuživost premije? Sredstva osiguranja naplate premije.
 • isplata osigurane svote – kumulacija posljedica ozljede i isplata osigurane svote,
 • korisnici kod ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja,
 • nasljeđivanje osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja.
 • Ugovor o obveznom  osiguranju putnika u (javnom) prijevozu,
 • Ostali slučajevi obveznih osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
 • Zastarni rokovi kod osiguranja od posljedica  nesretnog slučaja


B). Neke važne specifičnosti kod ugovora o osiguranju života:

 • Imenovanje korisnika I opoziv korisnika,
 • Obveza ugovaratelja da osiguratelja informira o svim značajnim okolnostima ,
 • Otkup police životnog osiguranja,
 • Predujam isplate osigurane svote,
 • Isključenja iz osiguranja života,
 • Rizik samoubojstva u osiguranju života,
 • Dopunsko osiguranje nezgode uz osiguranje života,
 • Specifičnosti ugovora o investicijskom osiguranju života.
 • Zastarni rokovi kod ugovora o osiguranju života.

 

 

Cilj seminara:

Cilj seminara je upoznati polaznike sa posebnostima  ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, njegovim značajem za osiguratelje i osiguranike, problemima u (sudskoj) praksi, te s najvažnijim specifičnostima ugovora o osiguranju života.

 

Više informacija o seminau kao i obrazac prijave možete pronaći putem na ovoj poveznici.

 

Dokumenti za preuzimanje

Najava-osiguranje-osoba.pdf